Konspekt

Konspekt dla klasy V

Opracował: mgr Kamil Narel

Lekcja 7 – 27 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Upadek I Rzeczypospolitej.

Cele główne:

 • Zapoznanie z okresem reform króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.
 • Nakreślenie prób ratowania Polski i ich konsekwencji – Konstytucja 3 maja, wojna roku 1792.
 • Przedstawienie insurekcji kościuszkowskiej i kolejnych rozbiorów Polski.
 • Przybliżenie uczniom epoki kulturowej baroku i klasycyzmu, z naciskiem na architekturę.

Cele Szczegółowe:

 • Uczeń potrafi opowiedzieć o okresie reform u schyłku I Rzeczypospolitej i zna postać króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.
 • Uczeń potrafi wskazać na mapie granice rozbiorów Polski.
 • Uczeń jest w stanie odpowiadać wyczerpująco na pytania związane z zagadnieniem konstytucji 3 maja.
 • Uczeń rozumie takie pojęcia jak: Konstytucja, konfederacja, rozbiór, reforma, insurekcja, barok, oświecenie.
 • Uczeń rozpoznaje cechy szczególne właściwe dla budynków barokowych i stylu klasycznego.

Metody:

 • Wykład
 • Praca z mapą
 • Praca z podręcznikiem

Środki dydaktyczne:

Mapa Polski,  Podręcznik do klasy V „Wczoraj i dziś”

Przebieg zajęć:

I jednostka lekcyjna

 • Przedstawienie uczniom okresu panowania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.
 • Przedyskutowanie ważniejszych wydarzeń związanych z rozbiorami I Rzeczypospolitej: Konfederacji barskiej, uchwalenia konstytucji 3 maja, konfederacji targowickiej i insurekcji kościuszkowskiej.
 • Omówienie kultury i architektury XVIII Wieku, na przykładach z podręcznika z uwzględnieniem stylu barokowego i klasycznego.

Dodaj komentarz