Konspekt

Konspekt dla klasy VI

Opracował: mgr Kamil Narel

Lekcja  7 – 27  kwietnia

Nazwa bloku programowego: Historia 

Temat: Fronty II wojny światowej i okres PRL-u.

Cele główne:

 • Przedstawienie uczniom działań wojennych na frontach II wojny światowej.
 • Omówienie sytuacji ludności cywilnej i kwestii żydowskiej.
 • Ukazanie uczniom zakończenia wojny i wynikających z tego konsekwencji dla świata.
 • Przybliżenie uczniom okresu powstawania Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
 • Naświetlenie realiów komunistycznej Polski oraz walki z ustrojem komunistycznym.
 • Nakreślenie dziejów Solidarności i stanu wojennego.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń zna przebieg działań wojennych i politycznych lat 1939 – 1945.
 • Uczeń potrafi wskazać na mapie strony konfliktu, najważniejsza kampanie i bitwy.
 • Uczeń potrafi opowiedzieć o sytuacji cywili i Żydów na terenach okupowanych w czasie II wojny światowej.
 • Uczeń jest w stanie omówić powstanie systemu komunistycznego w Polsce powojennej.
 • Uczeń zna realia polityczno – gospodarcze PRL i umie je przybliżyć.
 • Uczeń potrafi naświetlić historię Solidarności i upadek komunizmu.

Metody:

 1. Wykład
 2. Praca z mapą
 3. Praca z podręcznikiem

Środki dydaktyczne:

Mapa II wojny światowej,  Mapa powojennej Europy, Podręcznik do klasy VI „Wczoraj i dziś”

Przebieg zajęć:

I jednostka lekcyjna

 • Omówienie działań wojennych lat 1939 – 1945 z użyciem mapy.
 • Przedyskutowanie sytuacji cywilów i Żydów w okresie wojny.
 • Nakreślenie zakończenia wojny i nowej sytuacji politycznej w Europie.
 • Przybliżenie okresu formowana się nowego ładu w Europie oraz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
 • Przedstawienie realiów komunistycznej Polski i walki z systemem komunistycznym.
 • Charakterystyka historii Solidarności i st

Leave a Reply