Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I

OPRACOWAŁA: mgr Anna Marzena Derszniak

Lekcja  16 – 27 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Co piszczy w starej szafie?-wprowadzenie dwuznaku sz, Sz, Poznajemy rośliny lecznicze, Co mądra głowa nosi na głowie?- dwuznak “cz”, “Cz” 

Cele główne:

 • Wprowadzenie dwuznaków “Sz”, “sz” i “Cz”, “cz”, powtórzenie poznanych liter alfabetu;
 • Poznanie roślin o właściwościach leczniczych;
 • Znajomość zasad dbania o zdrowie;
 • Znajomość i umiejętność nazywania części garderoby i nakryć głowy.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna dwuznaki “sz”, “Sz” i “cz”, “Cz”, potrafi je zapisać w izolacji i w połączeniach, potrafi utworzyć i zapisać wyrazy z dwuznakami “sz” i “cz”;
 • Potrafi wyodrębnić postacie i zdarzenia w utworach literackich, wskazując cechy i oceniając bohaterów literackich;
 • Pisze zdania odręcznie, czytelnie;
 • Czyta płynnie;
 • Potrafi słuchać z uwagą tekstów czytanych przez nauczyciela;
 • Potrafi słuchać i czeka na swoją kolej, panuje nad chęcią nagłego wypowiadania się;
 • Potrafi posługiwać się i rozróżniać znaczenie wyrazów wieloznacznych;
 • Wyróżnia w zdaniach wyrazy, w wyrazach samogłoski i spółgłoski;
 • Zna niektóre rośliny o właściwościach leczniczych i domowe sposoby leczenia niektórych chorób;
 • Wypowiada się na temat sposobów leczenia przeziębienia i zapobiegania mu;
 • Zna elementy garderoby i nakrycia głowy, potrafi je prawidłowo nazwać;
 • Potrafi wykorzystać pracę zespołową w procesie uczenia się;
 • Usprawnia koordynację wzrokowo- ruchową, ćwiczy sprawność rąk.

Metody pracy:

 • Podające – pogadanka , objaśnienie;
 • Aktywizujące- burza mózgów, ustalanie listy zasad;
 • Praktyczne – zadania stawiane uczniom.

Środki dydaktyczne: 

Podręcznik do klasy I „Elementarz odkrywców” CZĘŚĆ 3, Ćwiczenia do klasy I „Elementarz odkrywców” CZĘŚĆ 3, ołówek, kredki, mazaki

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Poznajemy dwuznak “sz”, “Sz”, Co piszczy w szafie?- części garderoby

 1. Wprowadzenie dwuznaku “sz”, “Sz”, zapisywanie i czytanie wyrazów z “sz”.
 2. Utrwalanie poznanych liter alfabetu.
 3. Nazywanie elementów garderoby, ćwiczenia ortofoniczne z głoskami “s” i “sz”, na podstawie ,,Elementarza odkrywców”, część 3, strona 26-27.
 4. Omówienie roślin o właściwościach leczniczych oraz ich wykorzystaniu w różnych dolegliwościach, na podstawie,,Elementarza odkrywców”, część 3, strona 28.

II jednostka lekcyjna:

Temat: Co mądra głowa nosi na głowie?- poznajemy dwuznak “cz”, “Cz”

 1. Rozmowa na temat przeziębiania się, sposobów leczenia przeziębienia i przyjmowaniu lekarstw:,, Kto podaje lekarstwa?”- podręcznik „Elementarz odkrywców” cz.3 str. 29;
 2. Wprowadzenie dwuznaku “cz”, “Cz”, analiza wzrokowo- słuchowa wyrazów z “cz”, czytanie i zapisywanie wyrazów z poznanym dwuznakiem, podział wyrazów na głoski i sylaby –podręcznik „Elementarz odkrywców” cz.3 str. 30 i 31.
 3. Nazywanie nakryć głowy.

Zadanie domowe: Naucz się pięknie  czytać     tekst: Kto podaje lekarstwa?”-STRONA 29 podręcznika „Elementarz odkrywców” część 3; 

-Naucz się nazw elementów garderoby oraz nakryć głowy

-Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeństrona 19, ćwiczenie 1, strona 20, ćwiczenie 2 i 3, strona 21, ćwiczenie 2, strona 22, ćwiczenie 3 i 4. 

DLA CHĘTNYCH: 

-strona 23, ćwiczenie 1 i 2

-strona 24, ćwiczenie 3

 Dużo!? Ale warto! Powodzenia!

Leave a Reply