Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja   12 – 23 marca

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Powtórzenie materiału, Przygotowanie do testu

Cele główne:

 • Rozwijanie wiedzy z zakresu poznanego materiału oraz poszerzenie wiadomości o przyrodzie, człowieku oraz otaczającym świecie .

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi dyskutować, argumentować posiadaną wiedzę oraz wypowiedzieć się  na tematy z zakresu przerobionego materiału.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do przyrody do klasy VI „Tajemnice przyrody”, tablica

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Powtórzenie, poszerzenie i utrwalenie wiadomości

 • Powtórzenie wiadomości z zakresu poznanego materiału;
 • Omówienie zagadnień poszerzających wiedzę o człowieku oraz otaczającym go świecie;
 • Omówienie materiału w odniesieniu do przykładowego testu sprawdzającego poziom wiedzy.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja   12 – 23 marca

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Powtórzenie materiału, Przygotowanie do testu

Cele główne:

 • Rozwijanie wiedzy z zakresu poznanego materiału oraz poszerzenie wiadomości o przyrodzie, człowieku oraz otaczającym świecie .

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi dyskutować, argumentować posiadaną wiedzę oraz wypowiedzieć się  na tematy z zakresu przerobionego materiału.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do przyrody do klasy V „Puls życia”, podręcznik do biologii do klasy V „Puls życia”, podręcznik do geografii  do klasy V “Planeta Nowa”, tablica

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Powtórzenie, poszerzenie i utrwalenie wiadomości

 • Powtórzenie wiadomości z zakresu poznanego materiału;
 • Omówienie zagadnień poszerzających wiedzę o człowieku oraz otaczającym go świecie;
 • Omówienie materiału w odniesieniu do przykładowego testu sprawdzającego poziom wiedzy.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja   12 – 23 marca

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Powtórzenie materiału, Przygotowanie do testu

Cele główne:

 • Rozwijanie wiedzy z zakresu poznanego materiału oraz poszerzenie wiadomości o przyrodzie, człowieku oraz otaczającym świecie .

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi dyskutować, argumentować posiadaną wiedzę oraz wypowiedzieć się  na tematy z zakresu przerobionego materiału.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy IV „Tajemnice przyrody”, tablica

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Powtórzenie, poszerzenie i utrwalenie wiadomości

 • Powtórzenie wiadomości z zakresu poznanego materiału;
 • Omówienie zagadnień poszerzających wiedzę o człowieku oraz otaczającym go świecie;
 • Omówienie materiału w odniesieniu do przykładowego testu sprawdzającego poziom wiedzy.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY III

OPRACOWAŁ: Mateusz Redzimski

Lekcja  6 – 23 marca

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat: Zbawiciel Nadchodzi! – Cuda Jezusa

 • Zapoznanie uczniów z pojęciem cudu, jego znaczeniem w świecie chrześcijańskim oraz symboliką.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna i potrafi scharakteryzować dzieje Chrystusowe;
 • Posiada wiedzę z zakresu podstaw wiary chrześcijańskiej;
 • Potrafi wyjaśnić pojęcie Boskości Chrystusa i miłosierdzia względem człowieka.

Metody:

 • Wykład;
 • Film edukacyjny.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Zbawiciel Nadchodzi! – Cuda Jezusa

 1. Omówienie pojęcia cudu;
 2. Charakterystyka cudów dokonywanych przez Jezusa oraz omówienie zasadności przeprowadzania tych zjawisk;
 3. Obejrzenie filmu pt.„Cuda Jezusa”.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY II

OPRACOWAŁ: Mateusz Redzimski

Lekcja  8 – 23 marca

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat: Zbawiciel Nadchodzi! – Cuda Jezusa

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z pojęciem cudu, jego znaczeniem w świecie chrześcijańskim oraz symboliką;
 • Poszerzenie wiedzy o istocie cudu w Kanie Galilejskiej.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna i potrafi scharakteryzować dzieje Chrystusowe;
 • Posiada wiedzę z zakresu podstaw wiary chrześcijańskiej;
 • Potrafi wyjaśnić pojęcie Boskości Chrystusa i miłosierdzia względem człowieka.

Metody:

 • Wykład;
 • Film edukacyjny.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Zbawiciel Nadchodzi! – Cuda Jezusa

 1. Omówienie pojęcia cudu;
 2. Charakterystyka cudów dokonywanych przez Jezusa oraz omówienie zasadności przeprowadzania tych zjawisk;
 3. Obejrzenie filmu pt.„Cuda Jezusa”.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁ: Mateusz Redzimski

Lekcja  8 – 23 marca

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat: Zbawiciel Nadchodzi! – Cuda Jezusa

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z pojęciem cudu, jego symboliką oraz znaczeniem w świecie chrześcijańskim;
 • Poszerzenie wiedzy o Bogu jako pasterzu dbającym o swoje owieczki.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi omówić dzieje Chrystusowe;
 • Zna i potrafi scharakteryzować podstawy wiary chrześcijańskiej;
 • Zna pojęcie „Boskości Chrystusa”  oraz działanie jego Miłosierdzia względem grzeszników.

Metody:

 • Wykład;
 • Film edukacyjny.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Zbawiciel Nadchodzi! – Cuda Jezusa

 1. Zapoznanie uczniów z pojęciem cudu oraz jego znaczeniem w dziejach Chrystusowych;
 2. Omówienie cudu w kanie Galilejskiej;
 3. Obejrzenie filmu pt.„Cuda Jezusa”.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY 0

OPRACOWAŁ: Mateusz Redzimski

Lekcja  8 – 23 marca

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat: Zbawiciel Nadchodzi! – Cuda Jezusa

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z pojęciem- cud, poznanie jego znaczenia w świecie chrześcijańskim oraz symboliki.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi opowiedzieć o dziejach Chrystusowych;
 • Umie wypowiedzieć się  na temat podstaw wiary chrześcijańskiej;
 • Wie, czym jest „Boskości Chrystusa” oraz potrafi odnieść ją do wydarzeń okresu Chrystusowego.

Metody:

 • Wykład;
 • Film edukacyjny.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat:Zbawiciel Nadchodzi! – Cuda Jezusa

 1. Zapoznanie uczniów z wiedzą na temat cudów;
 2. Omówienie zagadnienia cudownych uzdrowień;
 3. Prezentacja filmu animowanego, pt. „Cuda Jezusa”.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY V

OPRACOWAŁ: mgr Jakub Orłowski

Lekcja  6 – 23 marca

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Rzeczpospolita szlachecka

Cele główne:

 • Poznanie sytuacji geopolitycznej I rzeczpospolitej;
 • Zapoznanie z kulturą polską w XVIII wieku.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna najważniejsze pojęcia związane z kulturą I Rzeczpospolitej;
 • Umie scharakteryzować skojarzenia związane z Polską w XVIII wieku;
 • Potrafi wymienić i scharakteryzować najważniejsze postacie tego okresu.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Ćwiczenia na tablicy.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy V „Wczoraj i dziś”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Rzeczpospolita szlachecka

 1. Omówienie sytuacji I Rzeczpospolitej w XVIII wieku;
 2. Charakterystyka unikatowości ówczesnej kultury, jej słabości i atutów.

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI

OPRACOWAŁ: mgr Jakub Orłowski

Lekcja  6 – 23 marca

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Wybuch II wojny światowej

Cele główne:

 • Opisanie przyczyn i wybuchu konfliktu i kontekstu wydarzeń;
 • Zaznajomienie ucznia z pierwszym etapem działań wojennych (rok 1939);

Cele szczegółowe:

 • Uczeń zna okoliczności i przyczyny wybuchu II wojny światowej;
 • Umie opisać najważniejsze aspekty batalistyczne i militarne.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Ćwiczenia na tablicy.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy VI „Wczoraj i dziś”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Wybuch II wojny światowej

 1. Omówienie sytuacji Polski w 1939 roku;
 2. Omówienie działań wojennych pierwszego roku wojny;
 3. Przedstawienie przyczyn klęski wrześniowej;
 4. Charakterystyka najważniejszych postaci, miejsc i wydarzeń.

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV

OPRACOWAŁ: mgr Jakub Orłowski

Lekcja   6– 23 marca

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Indoeuropejczycy, Upadek I Rzeczpospolitej

Cele główne:

 • Wyjaśnienie występowania podobieństwa między językami europejskimi;
 • Zapoznanie z koncepcją wspólnego rdzenia kultury europejskiej;
 • Poznanie najważniejszych wydarzeń z okresu zmierzchu I Rzeczpospolitej, władców oraz faktów historycznych z tego okresu.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna najważniejsze teorie dotyczące wspólnego pochodzenia kultur europejskich;
 • Dostrzega podobieństwa między różnymi językami, religiami i społeczeństwami;
 • Rozumie najważniejsze zmiany w sytuacji Polski w XVIII wieku;
 • Zna próby powstrzymywania rozkładu i upadku państwa;
 • Potrafi scharakteryzować ostateczny wynik starć politycznych zmierzchu I Rzeczpospolitej.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Ćwiczenia na tablicy.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy IV „Wczoraj i dziś”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Indoeuropejczycy

 1. Przedstawienie teorii o wspólnym pochodzeniu kultur europejskich;
 2. Omówienie podobieństw między różnymi kulturami, językami, religiami.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Upadek I Rzeczpospolitej

 1. Przedstawienie sytuacji geopolitycznej Polski w XVIII wieku;
 2. Omówienie wojen, reform i innych procesów dziejowych;
 3. Omówienie procesu rozkładu i zniknięcia państwa z map Europy.