Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY 0

OPRACOWAŁ: Tomasz Wolski

Lekcja  2 – 27 kwietnia

Nazwa bloku programowego: J. polski z elementami muzyki

Temat: Sylaba-rytm-dźwięk

Cele główne:

  • Zapoznanie uczniów z pojęciem sylaby, umiejętność dzielenia wyrazów oraz rozwijanie pasji poznawczej języka polskiego przy uzyciu  połączenia instrumentów muzycznych z częściami wyrazów .

Cele szczegółowe: Uczeń:

  • Potrafi wyjaśnić, czym jest sylaba oraz wskazać ją w danym wyrazie;
  • Umie podzielić przykładowy wyraz na sylaby oraz wystukać rytm na instrumencie muzycznym.

Metody:

  • Pogadanka;
  • Burza mózgów;
  • Wykład.

Środki dydaktyczne:

Teksty literackie, papier nutowy, tablica, instrumenty muzyczne

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Sylaba-rytm-dźwięk

  1. Wyjaśnienie, czym jest sylaba oraz jakie ma znaczenie w nauce języka polskiego;
  2. Omówienie wykorzystania instrumentów muzycznych do pomocy podziału wyrazów na części ;
  3. Próba wystukania sylab danego wyrazu za pomocą instrumentu muzycznego.

Leave a Reply