Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY III

OPRACOWAŁA: mgr Małgorzata Pamuła

Lekcja 17 – 11 maja

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Poznajemy kontynenty – Ameryka Północna, Na skrzydłach wyobraźni

Cele główne:

 • Zapoznanie z otoczeniem i zabytkami Ameryki Północnej;
 • Rozwijanie zainteresowania fauną i florą Ameryki Północnej;
 • Zapoznanie z legendą;
 • Budowanie umiejętności współpracy w grupie.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wie, czym jest legenda;
 • Zna cechy charakterystyczne dla legendy;
 • Wie, gdzie leży Ameryka Północna i potrafi wskazać ją na mapie;
 • Rozróżnia faunę i florę Ameryki Północnej.

Metody:

 • Opowiadanie;
 • Wykład;
 • Pogadanka;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy III „Nasza Szkoła” cz. 3a, Ćwiczenia do klasy III „Nasze Ćwiczenia” cz.3,  wklejka do zeszytu, karty wzbogacające słownictwo, mapa Ameryki Północnej

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Poznajemy kontynenty – Ameryka Północna

 1. Omówienie położenia Ameryki Północnej na mapie.
 2. Zapoznanie uczniów z fauną i florą Ameryki Północnej.
 3. Przedstawienie najważniejszych zabytków Ameryki Północnej.
 4. Wykonanie zadań z zeszytu ćwiczeń.
 5. Omówienie pracy domowej.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Na skrzydłach wyobraźni

 1. Czytanka Agnieszki Frączek pt. „Legenda indiańska”.
 2. Omówienie cech charakterystycznych legendy.
 3. Rozmowa o wyobraźni – czym jest i po co nam jest potrzebna.
 4. Wykonanie zadań z zeszytu ćwiczeń.
 5. Omówienie zadania domowego.
 6. Rozdanie uczniom wklejek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz