Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I

OPRACOWAŁA: mgr  Anna Derszniak

Lekcja 17 – 11 maja

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Powtórzenie materiału, Przygotowanie do testu

Cele główne:

 • Powtórzenie wiedzy z zakresu poznanego materiału;
 • Poszerzanie wiadomości o języku polskim i wiedzy społecznej.

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

 •  Dzielić wyrazy na głoski i sylaby;
 • Posługiwać się wiedzą społeczną w zakresie klasy I;
 • Tworzyć wyrazy przy użyciu wszystkich poznanych liter;
 • Samodzielnie zapisać wyrazy drukowanymi literami;
 • Przeczytać krótki tekst i odpowiedzieć na pytania w zakresie klasy I;

Metody:

 • Pogadanka, praca z testem, burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik, ćwiczenia, ilustracje, tablica szkolna, zeszyt, test

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości

 1. Powtórzenie wiadomości z zakresu poznanego materiału w oparciu o przykładowe testy.
 2. Omówienie zadań zawartych w teście.
 3. Wykonanie testu.

 

 

Dodaj komentarz