Konspekt

Lekcja 16 – 11 maj

 Opracowała: mgr Anna Guzińska

Nazwa bloku programowego:  Europa  .

Temat: Polska i inne państwa w Europie .

 

Dziecko:

 • Śpiewa i bawi się przy muzyce.
 • Wypowiada się na temat państw znajdujących się w Europie.
 • rozpoznaje flagi państw
 • przygotowuje dekoracje
 • słucha uważnie utwór „Oda do radości”
 • potrafi zachować się w czasie przedstawienia teatralnego.

 

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie : Zabawa pt. Jak się masz?.
 • Zabawa ruchowa – ilustrowanie czynności ruchem.
 • Rozmowa kierowana na temat: Kraje znajdujące się w Europie.
 • Słuchanie utworu pt. Oda do radości.
 • Przygotowywanie dekoracji do przedstawienia pt. Opowieści o krajach.
 • Oglądanie flag państw znajdujących się w Europie.
 • Udział w przedstawieniu teatralnym przygotowanym przez starszych kolegów.
 • Podsumowanie dnia , podziękowanie za wspólną zabawę.

Dodaj komentarz