Konspekt

Lekcja 13 – 23 marca

Opracowała: mgr Anna Guzińska 

Nazwa bloku programowego: Marcowa pogoda .

Temat: W marcu , jak w garncu .

 

Dziecko:

 • Śpiewa i naśladuje ruchem teksty piosenek.
 • Wypowiada się na temat przyrody i zjawisk atmosferycznych
 • Rozpoznaje i nazywa aktualną pogodę.
 • Aktywnie uczestniczy w zabawach logopedycznych ćwiczy sprawność aparatu artykulacyjnego.
 • Potrafi posługiwać się termometrem.
 • Bawi się przy muzyce, bierze udział w konkursach.

 

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie : Zabawy ruchowe przy znanych piosenkach.
 • Poznajemy termometr. Zabawa dydaktyczna Słońce i deszcz.
 • Ćwiczenia logopedyczne usprawniające język, wargi i żuchwę.
 • Zabawa pt – Jaką lubię pogodę?
 • Rytmizowanie przysłowia W marcu jak w garncu.
 • Rozwiązywanie zagadki o garnku. Oglądanie garnków, określanie ich wielkości i dobieranie do nich pokrywek. Odgadywanie symboli pogody. Praca plastyczna Garnek.
 • Ćwiczenia dużej motoryki i małej motoryki – Chmury i deszcz
 • Rysowanie po śladzie kształtu parasola. Powtarzanie rymowanki za nauczycielem. Wyklaskiwanie podanego rytmu.
 • Podsumowanie dnia , podziękowanie za wspólną zabawę.

Konspekt

Lekcja 12- 9 marca

 Opracowała : praktykantka Dorota Gundersen

 Nazwa bloku programowego: Wiosna już za rogiem.

 Temat: Pierwsze oznaki wiosny.

 

Dziecko potrafi:

 • Dostrzec zmiany jakie zachodzą w przyrodzie w związku z zmiana pory roku.
 • Zna pierwsze wiosenne kwiaty, zwierzęta i ptaki (krokus, bocian, żaba).
 • Rozpoznaje odgłosy poszczególnych zwierząt i potrafi je naśladować.
 • Zna postać Marzanny i rozumie pojęcia obrzędy ludowe.
 • Samodzielnie potrafi wykonać prace plastyczne o tematyce wiosennej.
 • Po analizie tekstu wiersza potrafi odpowiedzieć na zagadki.

 

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie: zabawy ruchowe do tekstów piosenki.
 • Wstępna pogadanka nawiązująca do zbliżającej się pory roku.
 • Zapoznanie dzieci z obyczajami i tradycjami ludowymi, związanymi z powitaniem wiosny.
 • Zapoznanie dzieci z utworem pt. „Jak ślimak spotkał wiosnę” A. Galica.
 • Ćwiczenia klasyfikacyjne: podziel obrazki według kategorii: ptaki, kwiaty, rzeczy.
 • Rozwijanie sprawności manualnych.
 • Zabawy ruchowo-naśladowcze.
 • Wykonanie prac plastycznych.

 

 

 

 

Konspekt

j

Lekcja 10 – 9 lutego

Opracowała: praktykantka Dorota Gundersen

Nazwa bloku programowego: Zbiory i liczby.

 Temat: Kolorowe zbiory liczbowe

Dziecko: Potrafi:

 • Przeliczać w zakresie 10;
 • Ustalić liczebność zbiorów poprzez własne doświadczenia;
 • Klasyfikować według wybranego kryterium;
 • Zna pojęcia określające położenie przedmiotów w przestrzeni;
 • Zna podstawowe kolory;
 • Śpiewa naśladując ruchem teksty piosenki;

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powtórzenie materiału z poprzednich zajęć;
 • Utrwalenie liczenia do 10;
 • Rozpoznawanie zbiorów liczbowych z określonymi liczebnikami;
 • Rozwijanie operacyjnego myślenia, ustalanie równoliczności zbiorów, poprzez przeliczanie i łączenie w pary;
 • Utrwalanie pojęcia położenia przedmiotów w przestrzeni (w, pod, obok, na);
 • Klasyfikacja według wybranego kryterium;
 • Utrwalenie znajomości podstawowych kolorów;
 • Wykonanie prac plastycznych.

 

 

Konspekt

Lekcja 10 –26 stycznia

Opracowała:  praktykantka  Dorota Gundersen

Nazwa bloku programowego:  Dni tygodnia

Temat:   „Tydzień dzieci miał siedmioro, niech się wszystkie tutaj zbiorą”

Dziecko:     

 • Śpiewa i naśladuje ruchem teksty piosenki,
 • Zna i potrafi wymienić wszystkie dni tygodnia,
 • Rozwija wyobraźnię,
 • Bierze aktywny udział w grach i zabawach dydaktycznych,
 • Wykonuje samodzielnie prace plastyczne,
 • Potrafi przeliczać elementy zbioru

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powtórzenie materiału z poprzednich zajęć,
 • Zapoznanie dzieci z dniami tygodnia: ilustracje, pogawędka, wiersze Jan Brzechwa „Tydzień”, Wanda Chotomska „Jakbiedronka kropki zgubiła”,
 • Liczenie elementów zbioru,
 • Zabawy i gry matematyczne,
 • Zabawy rytmiczne przy muzyce,
 • Wykonanie prac plastycznych o tematyce zimowej

Konspekt

Lekcja 9 – 12 stycznia

Opracowała: mgr Anna Guzińska

Nazwa bloku programowego: Nowy rok się właśnie zaczął i z radości wszyscy skaczą.

Temat: Dwanaście miesięcy.

Dziecko:

 • Śpiewa i naśladuje ruchem teksty piosenek.
 • Rozumie znaczenie przydatności kalendarza, potrafi nazwać dni tygodnia, miesięcy i pory roku
 • Wskazuje cechy charakterystyczne dla danej pory roku.
 • Aktywnie uczestniczy w zabawach logopedycznych ćwiczy sprawność aparatu artykulacyjnego.
 • Bawi się przy muzyce, próbuje śpiewać piosenkę.
 • Rozwija wyobraźnię.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie : Zabawy ruchowe przy znanych piosenkach.
 • Kalendarze – oglądanie różnego rodzaju kalendarzy, dostrzeżenie podziału na dni, tygodnie, miesiące i pory roku.
 • Wiosna, lato , jesień, zima – przypomnienie i utrwalenie nazw we właściwej kolejności. Wskazywanie charakterystycznych cech dla każdej pory roku.
 • Zabawy logopedyczne z balonami.
 • Noworoczne tańce – zabawy przy muzyce.
 • Czary mary z balona – rozwijanie wyobraźni twórczej.
 • Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.
 • Podsumowanie dnia , podziękowanie za wspólną zabawę.

Konspekt

Lekcja 8– 15 grudnia

Opracowała: mgr Anna Guzińska

Nazwa bloku programowego: W oczekiwaniu na święta.

Temat: Świąteczna atmosfera.

Dziecko:

 • Wymienia tradycje i zwyczaje związane ze świętami Bożego Narodzenia.
 • Rozróżnia i nazywa kształty umieszczone na bombkach.
 • Przelicza elementy zbioru, porównuje liczebność zbiorów.
 • Bawi się przy muzyce, próbuje śpiewać piosenkę.
 • Rozwija sprawność manualną.
 • Porównuje długość łańcuchów,
 • Stosuje określenia długi, dłuższy, najdłuższy.
 • Aktywnie uczestniczy w spotkaniu ze Świętym Mikołajem

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie :
 • Oglądanie książek związanych tematycznie z Bożym Narodzeniem i omawianie ich treści.
 • Ćwiczenie klasyfikacyjne Znajdź taką samą bombkę.
 • Zabawy przy piosence Pada śnieg.
 • Wykonanie łańcucha z pasków kolorowego papieru.
 • Udział w spotkaniu ze Świętym Mikołajem
 • Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.
 • Podsumowanie dnia , podziękowanie za wspólną zabawę.

Konspekt

LEKCJA 7-  1  grudnia

Opracowała:  praktykantka Dorota Gundersen

Nazwa bloku programowego:  W  świątecznym nastroju

Temat:  List do Św. Mikołaja

Dziecko:

 • Potrafi wypowiedzieć się na temat jego wizji Świętego Mikołaja
 • Wie z jakimi świętami wiąże się ta postać
 • Zna historie obdarowywanie przez świętego Mikołaja
 • Potrafi wykonać pracę plastyczną adekwatną do
 • Umie uważnie słuchać opowieści o św. Mikołaju i zapamiętywać symboliczne fragmenty
 • Rozwija sprawność manualną

Zajęcia praktyczne:

 • Powitanie piosenką inscenizowaną ruchem pt „ Rączki robią klap, klap, klap…”
 • „Święty Mikołaj” pogadanka na temat jego postaci oraz z jakim Świętami możemy go utożsamić
 • Słuchanie bajki o Świętym Mikołaju
 • Zestawienie wszystkich informacji poznanych podczas pogadanki i w czasie słuchania bajki o świętym Mikołaju.
 • Wykonanie prac plastycznych na temat „ List do Świętego Mikołaja”
 • Wystawa wykonanych prac
 • Zapamiętywanie nowo poznanych zwrotów

 

 

 

Konspekt

Lekcja 6 – 24 listopada 

Opracowała: mgr Anna Guzińska 

Nazwa bloku programowego: Zima tuż, tuż…

Temat: Mieszkańcy lasu szykują się do zimy

Dziecko:

 • Naśladuje ruchy ptaków.
 • Rozpoznaje i nazywa różne ptaki.
 • Próbuje odczytać liczbę oczek na kostce.
 • Podpatruje i naśladuje zwierzęta i ich zwyczaje .
 • Nazywa znane gatunki zwierząt i wskazuje je na ilustracjach.
 • Wie jak zwierzęta przygotowują się do zimy.
 • Bawi się przy piosence.
 • Rozwija sprawność manualną.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie : Piosenka inscenizowana ruchem.
 • „Ptaki” – zabawa ruchowo – naśladowcza.
 • „Odlot dzikich ptaków” – zabawa dydaktyczna z kostką
 • „Znam to zwierzę” – nazywanie znanych gatunków i wskazywanie ich na obrazkach.
 • „Stary niedźwiedź mocno śpi” – zabawa ze śpiewem w kole.
 • „Kto robi zimowe zapasy?” – rozmowa o zwierzętach przygotowujących się do zimy, gromadzących zapasy, zapadających w sen.
 • „Jeżyk” – praca plastyczna
 • Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.
 • „Spiżarnia wiewiórki” – zabawa z liczeniem.
 • Podsumowanie dnia , podziękowanie za wspólną zabawę.

Konspekt

Lekcja 5- 10 Listopada

Opracowała: mgr Anna Guzińska

Nazwa bloku programowego: Jesteśmy Polakami

Temat: A to Polska właśnie.

Dziecko:

 • Ilustruje ruchem opowiadanie nauczyciela.
 • Wskazuje na mapie Polski Warszawę.
 • Zaznacza rzekę Wisłę.
 • Słucha legendy o powstaniu państwa Polskiego pt „ Lech, Czech i Rus” .
 • Poznaje znaczenie słów ojczyzna, Polska.
 • Rozpoznaje i nazywa symbole narodowe : godło i flaga.
 • Skleja elementy flagi.
 • Słucha i powtarza słowa wiersza „ Kto Ty jesteś?
 • Aktywnie uczestniczy w uroczystości szkolnej.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie : Piosenka inscenizowana ruchem.
 • Podróż po Polsce- opowieść ruchowa – naśladowcza.
 • Oglądanie i omawianie mapy Polski, zaznaczanie najważniejszych miast, rzeki Wisły.
 • Legenda o Lechu, Czechu i Rusie – słuchanie opowiadania, zapoznanie z symbolami narodowymi.
 • Nasza flaga – praca plastyczno- techniczna, wykonanie flagi Polski.
 • Wysłuchanie wiersza pt „Kto Ty jesteś?”.
 • Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.
 • Udział w uroczystości z okazji „Narodowego Święta Niepodległości”
 • Podsumowanie dnia , podziękowanie za wspólną zabawę.