Konspekt

Lekcja 4- 12 listopada 2022

Opracowała : mgr Grażyna Domke

Nazwa bloku programowego: Pory Roku

Temat: Kolory jesieni 

Dziecko:

 • Przekazuje ruchem nastrój i treść piosenki.
 • Wyodrębnia poznane kształty w najbliższym otoczeniu.
 • Układa obrazki z materiałów naturalnych: liści , patyczków
 • Wskazuje położenie przedmiotów w przestrzeni z własnego punktu widzenia.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie : Piosenka inscenizowana ruchem.
 • Zabawa dydaktyczna pt. „ Jesień»
 • „Kolory jesieni « – praca plastyczna, komponowanie obrazka z naturalnych materiałów – liści , patyczków, kolorowego papieru.
 • Zabawa dydaktyczna pt. « Wirujące liście «– wskazywanie położenia przedmiotów w przestrzeni  z własnego punktu widzenia.
 • Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.
 • Podsumowanie dnia , podziękowanie za wspólną zabawę.

Konspekt

Konspekt dla grupy przedszkolnej

Opracowała: mgr Anna Guzińska

Lekcja  14 – 14 marca

Nazwa bloku programowego: Edukacja wczesnoszkolna.

Temat:W marcu , jak w garncu .

Dziecko:

 • Śpiewa i naśladuje ruchem teksty piosenek.
 • Wypowiada się na temat przyrody i zjawisk atmosferycznych
 • Rozpoznaje i nazywa aktualną pogodę.
 • Aktywnie uczestniczy w zabawach logopedycznych ćwiczy sprawność aparatu artykulacyjnego.
 • Potrafi posługiwać się termometrem.
 • Bawi się przy muzyce.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie : Zabawy ruchowe przy znanych piosenkach.
 • Poznajemy termometr. Zabawa dydaktyczna Słońce i deszcz.
 • Ćwiczenia logopedyczne usprawniające język, wargi i żuchwę.
 • Zabawa pt – Jaką lubię pogodę?
 • Rytmizowanie przysłowia W marcu jak w garncu.
 • Rozwiązywanie zagadki o garnku. Oglądanie garnków, określanie ich wielkości i dobieranie do nich pokrywek. Odgadywanie symboli pogody. Praca plastyczna Garnek.
 • Ćwiczenia dużej motoryki i małej motoryki – Chmury i deszcz
 • Rysowanie po śladzie kształtu parasola. Powtarzanie rymowanki za nauczycielem. Wyklaskiwanie podanego rytmu.

Podsumowanie dnia , podziękowanie za wspólną za

Konspekt

Konspekt dla grupy przedszkolnej

Opracowała: mgr Anna Guzińska

Lekcja  13- 22 lutego

Nazwa bloku programowego: Edukacja wczesnoszkolna.

Temat:Do pary.

Dziecko:

 • Poprawnie wykonuje ćwiczenia.
 • Doskonali analizę wzrokową.
 • Przelicza stosuje liczebniki główne i porządkowe, nazywa kolory i kształty.
 • Dostrzega podobieństwa i różnice, uzasadnia wybór.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie : Zabawy ruchowe pt.„ Krok za krokiem”.
 • Zabawa pt. Pary, nie do pary” – ćwiczenia spostrzegawczości.
 • Zabawa dydaktyczna : „Przeciwieństwa się przyciągają” .
 • Zabawa pt. „Wieża z klocków” – przeliczanie, nazywanie kształtów i kolorów.
 • „Czyj to but? – ćwiczenia pamięci wzrokowej.
 • Zabawy w ogrodzie szkolnym, spacer do lasu.
 • Podsumowanie dnia , podziękowanie za wspólną zabawę.

 

 

 

Grupa przedszkolna

Konspekt dla grupy przedszkolnej

Opracowała: mgr Anna Guzińska

Lekcja  12- 15 lutego

Nazwa bloku programowego: Edukacja wczesnoszkolna.

Temat: Moje serce dla Ciebie.

Dziecko:

 • Poprawnie wykonuje ćwiczenia;
 • Wypowiada się prostymi zdaniami;
 • Przelicza stosuje liczebniki główne i porządkowe;
 • Wykonuje ćwiczenia logopedyczne;
 • Rozumie znaczenie okazywania uczuć bliskim.

 Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie : Zabawy ruchowe pt.„ Poranna gimnastyka;
 • Rozmowa na temat „ Co to jest miłość?;
 • Zabawa dydaktyczna : Ile? – przeliczanie serduszek , stosowanie liczebników głównych i porządkowych;
 • Zabawy logopedyczne: ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne;
 • „Serce, serduszko” – wykonanie walentynki dla bliskich;
 • Zabawy w ogrodzie szkolnym, spacer do lasu;
 • Podsumowanie dnia , podziękowanie za wspólną zabawę.

 

 

 

Grupa przedszkolna

Konspekt dla grupy przedszkolnej

Opracowała: mgr Anna Guzińska

Lekcja  11- 25 stycznia

Nazwa bloku programowego: Edukacja wczesnoszkolna.

Temat: W krainie baśni.

Dziecko:

 • Śpiewa i naśladuje ruchem teksty piosenek;
 • Wypowiada się na temat swoich ulubionych książeczek;
 • Rozpoznaje i nazywa bohaterów baśni;
 • Aktywnie uczestniczy w zabawach logopedycznych ćwiczy sprawność aparatu artykulacyjnego;
 • Zna treść bajki o Czerwonym Kapturku” i o niej opowiada;
 • Tworzy własne ilustracje do wysłuchanego utworu.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie : Zabawy ruchowe przy znanych piosenkach;
 • Rozmowa na temat ulubionych książek dzieci;
 • Zabawa dydaktyczna : Czy znamy te postacie?;
 • Zabawy logopedyczne: ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne;
 • Słuchanie bajki pt. „Czerwony Kapturek”;
 • Malowanie ilustracji do wysłuchanego utworu;
 • Zabawy w ogrodzie szkolnym, spacer do lasu;
 • Podsumowanie dnia , podziękowanie za wspólną zabawę.

Edukacja wczesnoszkolna

Konspekt dla grupy przedszkolnej

Opracowała: mgr Anna Guzińska

Lekcja 9 – 11 stycznia

Nazwa bloku programowego: Edukacja wczesnoszkolna.

Temat: Dwanaście miesięcy.

Dziecko:

 • Śpiewa i naśladuje ruchem teksty piosenek;
 • Rozumie znaczenie przydatności kalendarza, potrafi nazwać dni tygodnia, miesięcy i pory roku;
 • Wskazuje cechy charakterystyczne dla danej pory roku;
 • Aktywnie uczestniczy w zabawach logopedycznych ćwiczy sprawność aparatu artykulacyjnego;
 • Bawi się przy muzyce, próbuje śpiewać piosenkę;
 • Rozwija wyobraźnię.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie : Zabawy ruchowe przy znanych piosenkach;
 • Kalendarze – oglądanie różnego rodzaju kalendarzy, dostrzeżenie podziału na dni, tygodnie, miesiące i pory roku;
 • Wiosna, lato , jesień, zima – przypomnienie i utrwalenie nazw we właściwej kolejności. Wskazywanie charakterystycznych cech dla każdej pory roku;
 • Zabawy logopedyczne z balonami;
 • Noworoczne tańce – zabawy przy muzyce;
 • Czary mary z balona – rozwijanie wyobraźni twórczej;
 • Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu;
 • Podsumowanie dnia , podziękowanie za wspólną zabawę.

Nauczanie zintegrowane

Konspekt dla grupy przedszkolnej

Opracowała: mgr Anna Guzińska

Lekcja 8 – 7 grudnia

Nazwa bloku programowego: Edukacja wczesnoszkolna.

Temat: Świąteczna atmosfera.

 

Dziecko:

 • Wymienia tradycje i zwyczaje związane ze świętami Bożego Narodzenia;
 • Rozróżnia i nazywa kształty umieszczone na bombkach;
 • Przelicza elementy zbioru, porównuje liczebność zbiorów;
 • Bawi się przy muzyce, próbuje śpiewać piosenkę;
 • Rozwija sprawność manualną;
 • Porównuje długość łańcuchów;
 • Stosuje określenia długi, dłuższy, najdłuższy;
 • Aktywnie uczestniczy w Jasełkach i spotkaniu ze Świętym Mikołajem

 

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie;
 • Oglądanie książek związanych tematycznie z Bożym Narodzeniem i omawianie ich treści;
 • Ćwiczenie klasyfikacyjne Znajdź taką samą bombkę;
 • Zabawy przy piosence Pada śnieg;
 • Wykonanie łańcucha z pasków kolorowego papieru;
 • Udział w spotkaniu ze Świętym Mikołajem;
 • Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu;
 • Podsumowanie dnia , podziękowanie za wspólną zabawę.

Grupa przedszkolna

Konspekt dla grupy przedszkolnej

Opracowała: mgr Anna Guzińska

 Lekcja 7 – 30 listopada

 Nazwa bloku programowego: Edukacja wczesnoszkolna.

Temat: List do Św Mikołaja.

 

Dziecko:

 • Słucha bajki pt „W pracowni Św Mikołaja”;
 • Rozróżnia i nazywa kształty prezentów;
 • Przelicza elementy zbioru, porównuje liczebność zbiorów;
 • Bawi się przy muzyce;
 • Rozwija sprawność manualną;
 • Nazywa przedmioty, łączy obrazki w pary;
 • Aktywnie uczestniczy w Pasowaniu na Przedszkolaka – Ucznia.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie;
 • Oglądanie i słuchanie bajki pt. „W pracowni Św. Mikołaja”;
 • Ćwiczenie klasyfikacyjne Znajdź taki sam prezent;
 • Zabawy przy piosence Pada śnieg;
 • Wykonanie Listu do Św. Mikołaja;
 • Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu;
 • Udział w uroczystości;
 • Podsumowanie dnia , podziękowanie za wspólną zabawę.

 

 

Grupa przedszkolna

Konspekt dla grupy przedszkolnej

Opracowała: mgr Anna Guzińska

Lekcja 6 – 23 listopada

 Nazwa bloku programowego: Edukacja wczesnoszkolna

Temat: Mieszkańcy lasu szykują się do zimy

Dziecko:

 • Naśladuje ruchy ptaków;
 • Rozpoznaje i nazywa różne ptaki;
 • Próbuje odczytać liczbę oczek na kostce;
 • Podpatruje i naśladuje zwierzęta i ich zwyczaje .
 • Nazywa znane gatunki zwierząt i wskazuje je na ilustracjach;
 • Wie jak zwierzęta przygotowują się do zimy;
 • Bawi się przy piosence;
 • Rozwija sprawność manualną.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie : Piosenka inscenizowana ruchem;
 • „Ptaki” – zabawa ruchowo – naśladowcza;
 • „Odlot dzikich ptaków” – zabawa dydaktyczna z kostką;
 • „Znam to zwierzę” – nazywanie znanych gatunków i wskazywanie ich na obrazkach;
 • „Stary niedźwiedź mocno śpi” – zabawa ze śpiewem w kole;
 • „Kto robi zimowe zapasy?” – rozmowa o zwierzętach przygotowujących się do zimy, gromadzących zapasy, zapadających w sen;
 • „Jeżyk” – praca plastyczna;
 • Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu;
 • „Spiżarnia wiewiórki” – zabawa z liczeniem;
 • Podsumowanie dnia , podziękowanie za wspólną zabawę;
 • Udział w uroczystości z okazji 5- lecia szkoły.

Edukacja przedszkolna

Konspekt dla grupy przedszkolnej

Opracowała : mgr Anna Guzińska

 Lekcja 5 – 9 listopada

Nazwa bloku programowego: Edukacja przedszkolna

Temat: A to Polska właśnie.

Dziecko:

 • Ilustruje ruchem opowiadanie nauczyciela;
 • Wskazuje na mapie Polski Warszawę;
 • Zaznacza rzekę Wisłę;
 • Słucha legendy o powstaniu państwa Polskiego pt „ Lech, Czech i Rus”;
 • Poznaje znaczenie słów ojczyzna, Polska;
 • Rozpoznaje i nazywa symbole narodowe : godło i flaga;
 • Skleja elementy flagi;
 • Słucha i powtarza słowa wiersza „ Kto Ty jesteś?

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie : Piosenka inscenizowana ruchem;
 • Podróż po Polsce- opowieść ruchowa – naśladowcza;
 • Oglądanie i omawianie mapy Polski, zaznaczanie najważniejszych miast, rzeki Wisły;
 • Legenda o Lechu, Czechu i Rusie – słuchanie opowiadania, zapoznanie z symbolami narodowymi;
 • Nasza flaga – praca plastyczno- techniczna, wykonanie flagi Polski;
 • Wysłuchanie wiersza pt.„Kto Ty jesteś?”;
 • Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu;
 • Podsumowanie dnia , podziękowanie za wspólną zabawę.