Konspekt

Lekcja 9 – 12 stycznia

Opracowała: mgr Anna Guzińska

Nazwa bloku programowego: Nowy rok się właśnie zaczął i z radości wszyscy skaczą.

Temat: Dwanaście miesięcy.

Dziecko:

 • Śpiewa i naśladuje ruchem teksty piosenek.
 • Rozumie znaczenie przydatności kalendarza, potrafi nazwać dni tygodnia, miesięcy i pory roku
 • Wskazuje cechy charakterystyczne dla danej pory roku.
 • Aktywnie uczestniczy w zabawach logopedycznych ćwiczy sprawność aparatu artykulacyjnego.
 • Bawi się przy muzyce, próbuje śpiewać piosenkę.
 • Rozwija wyobraźnię.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie : Zabawy ruchowe przy znanych piosenkach.
 • Kalendarze – oglądanie różnego rodzaju kalendarzy, dostrzeżenie podziału na dni, tygodnie, miesiące i pory roku.
 • Wiosna, lato , jesień, zima – przypomnienie i utrwalenie nazw we właściwej kolejności. Wskazywanie charakterystycznych cech dla każdej pory roku.
 • Zabawy logopedyczne z balonami.
 • Noworoczne tańce – zabawy przy muzyce.
 • Czary mary z balona – rozwijanie wyobraźni twórczej.
 • Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.
 • Podsumowanie dnia , podziękowanie za wspólną zabawę.

Konspekt

Lekcja 8– 15 grudnia

Opracowała: mgr Anna Guzińska

Nazwa bloku programowego: W oczekiwaniu na święta.

Temat: Świąteczna atmosfera.

Dziecko:

 • Wymienia tradycje i zwyczaje związane ze świętami Bożego Narodzenia.
 • Rozróżnia i nazywa kształty umieszczone na bombkach.
 • Przelicza elementy zbioru, porównuje liczebność zbiorów.
 • Bawi się przy muzyce, próbuje śpiewać piosenkę.
 • Rozwija sprawność manualną.
 • Porównuje długość łańcuchów,
 • Stosuje określenia długi, dłuższy, najdłuższy.
 • Aktywnie uczestniczy w spotkaniu ze Świętym Mikołajem

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie :
 • Oglądanie książek związanych tematycznie z Bożym Narodzeniem i omawianie ich treści.
 • Ćwiczenie klasyfikacyjne Znajdź taką samą bombkę.
 • Zabawy przy piosence Pada śnieg.
 • Wykonanie łańcucha z pasków kolorowego papieru.
 • Udział w spotkaniu ze Świętym Mikołajem
 • Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.
 • Podsumowanie dnia , podziękowanie za wspólną zabawę.

Konspekt

LEKCJA 7-  1  grudnia

Opracowała:  praktykantka Dorota Gundersen

Nazwa bloku programowego:  W  świątecznym nastroju

Temat:  List do Św. Mikołaja

Dziecko:

 • Potrafi wypowiedzieć się na temat jego wizji Świętego Mikołaja
 • Wie z jakimi świętami wiąże się ta postać
 • Zna historie obdarowywanie przez świętego Mikołaja
 • Potrafi wykonać pracę plastyczną adekwatną do
 • Umie uważnie słuchać opowieści o św. Mikołaju i zapamiętywać symboliczne fragmenty
 • Rozwija sprawność manualną

Zajęcia praktyczne:

 • Powitanie piosenką inscenizowaną ruchem pt „ Rączki robią klap, klap, klap…”
 • „Święty Mikołaj” pogadanka na temat jego postaci oraz z jakim Świętami możemy go utożsamić
 • Słuchanie bajki o Świętym Mikołaju
 • Zestawienie wszystkich informacji poznanych podczas pogadanki i w czasie słuchania bajki o świętym Mikołaju.
 • Wykonanie prac plastycznych na temat „ List do Świętego Mikołaja”
 • Wystawa wykonanych prac
 • Zapamiętywanie nowo poznanych zwrotów

 

 

 

Konspekt

Lekcja 6 – 24 listopada 

Opracowała: mgr Anna Guzińska 

Nazwa bloku programowego: Zima tuż, tuż…

Temat: Mieszkańcy lasu szykują się do zimy

Dziecko:

 • Naśladuje ruchy ptaków.
 • Rozpoznaje i nazywa różne ptaki.
 • Próbuje odczytać liczbę oczek na kostce.
 • Podpatruje i naśladuje zwierzęta i ich zwyczaje .
 • Nazywa znane gatunki zwierząt i wskazuje je na ilustracjach.
 • Wie jak zwierzęta przygotowują się do zimy.
 • Bawi się przy piosence.
 • Rozwija sprawność manualną.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie : Piosenka inscenizowana ruchem.
 • „Ptaki” – zabawa ruchowo – naśladowcza.
 • „Odlot dzikich ptaków” – zabawa dydaktyczna z kostką
 • „Znam to zwierzę” – nazywanie znanych gatunków i wskazywanie ich na obrazkach.
 • „Stary niedźwiedź mocno śpi” – zabawa ze śpiewem w kole.
 • „Kto robi zimowe zapasy?” – rozmowa o zwierzętach przygotowujących się do zimy, gromadzących zapasy, zapadających w sen.
 • „Jeżyk” – praca plastyczna
 • Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.
 • „Spiżarnia wiewiórki” – zabawa z liczeniem.
 • Podsumowanie dnia , podziękowanie za wspólną zabawę.

Konspekt

Lekcja 5- 10 Listopada

Opracowała: mgr Anna Guzińska

Nazwa bloku programowego: Jesteśmy Polakami

Temat: A to Polska właśnie.

Dziecko:

 • Ilustruje ruchem opowiadanie nauczyciela.
 • Wskazuje na mapie Polski Warszawę.
 • Zaznacza rzekę Wisłę.
 • Słucha legendy o powstaniu państwa Polskiego pt „ Lech, Czech i Rus” .
 • Poznaje znaczenie słów ojczyzna, Polska.
 • Rozpoznaje i nazywa symbole narodowe : godło i flaga.
 • Skleja elementy flagi.
 • Słucha i powtarza słowa wiersza „ Kto Ty jesteś?
 • Aktywnie uczestniczy w uroczystości szkolnej.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie : Piosenka inscenizowana ruchem.
 • Podróż po Polsce- opowieść ruchowa – naśladowcza.
 • Oglądanie i omawianie mapy Polski, zaznaczanie najważniejszych miast, rzeki Wisły.
 • Legenda o Lechu, Czechu i Rusie – słuchanie opowiadania, zapoznanie z symbolami narodowymi.
 • Nasza flaga – praca plastyczno- techniczna, wykonanie flagi Polski.
 • Wysłuchanie wiersza pt „Kto Ty jesteś?”.
 • Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.
 • Udział w uroczystości z okazji „Narodowego Święta Niepodległości”
 • Podsumowanie dnia , podziękowanie za wspólną zabawę.

Konspekt

Lekcja 4- 27 października

Opracowała: mgr Anna Guzińska

Nazwa bloku programowego: Figury geometryczne

Temat: W zaczarowanej krainie figur.

Dziecko:

 • Przekazuje ruchem nastrój i treść piosenki.
 • Wyrabia sprawność grafomotoryczną.
 • Poznaje nazwy figur geometrycznych.
 • Wyodrębnia poznane kształty w najbliższym otoczeniu.
 • Układa obrazki z figur geometrycznych według wzoru.
 • Wskazuje położenie przedmiotów w przestrzeni z własnego punktu widzenia.
 • Aktywnie uczestniczy w uroczystości szkolnej.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie : Piosenka inscenizowana ruchem.
 • Ćwiczenia grafomotoryczne – odrysowywanie od szablonów figur geometrycznych.
 • Zabawa dydaktyczna pt. „ W zaczarowanej krainie figur” – poznanie nazw figur geometrycznych płaskich, wyodrębnianie poznanych kształtów w najbliższym otoczeniu,
 • „Figurowe obrazki” – praca plastyczna, komponowanie obrazka z wyciętych figur geometrycznych według wzoru.
 • Zabawa dydaktyczna pt. „Powiedz, gdzie…” – wskazywanie położenia przedmiotów w przestrzeni  z własnego punktu widzenia.
 • Występ z okazji Pasowania na Przedszkolaka.
 • Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.
 • Podsumowanie dnia , podziękowanie za wspólną zabawę.

Konspekt

Konspekt do grupy przedszkolnej 

Lekcja 3 – 13 października 

Opracowała: mgr Anna Guzińska 

Nazwa bloku programowego: Jesienne dywany.

Temat: Kolory jesieni.

Dziecko:

 • Dostrzega zmiany w świecie przyrody charakterystyczne dla jesieni.
 • Nazywa kolory.
 • Różnicuje ekosystemy: sad, ogród, park, las.
 • Rozpoznaje różne gatunki drzew.
 • Nazywa części roślin.
 • Oddaje ruchem charakter muzyki, doskonali poczucie rytmu
 • Twarzy zbiory i przelicza jego elementy.
 • Tworzy kompozycje płaskie i przestrzenne z naturalnego tworzywa.

 

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie piosenką pt. „Wszyscy są”.
 • Zabawy ruchowe w kole: „Jeżyk”, „Kółko graniaste”.
 • Wysłuchanie wiersza pt. „ Jesienią” M. Konopnickiej.
 • Liście listeczki – zajęcia matematyczne, klasyfikowanie, przeliczanie, stosowanie liczebników głównych, nazywanie kolorów
 • W sadzie, ogrodzie, parku i lesie – pogadanka, różnicowanie ekosystemów, nazywanie roślin i ich owoców.
 • Zabawy z chustą KLANZY w kolory.
 • Zabawy przy piosence pt. Do przedszkola idzie maluch”.
 • Zabawy na świeżym powietrzu: spacer wśród drzew, oglądanie kory, zbieranie liści, i ich owoców.
 • Jesienne drzewa – praca plastyczna.
 • Zabawy logopedyczne rozwijające sprawność narządów artykulacyjnych.
 • Podsumowanie dnia , podziękowanie za wspólną zabawę.

Konspekt

Lekcja 2 – 22 września

 Opracowała: mgr Anna Guzińska

 Nazwa bloku programowego: Jeden, dwa, trzy – ja, ty, my

Temat: To jestem ja.

Dziecko:

 • Rozwija umiejętność współpracy, zdolność rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji
 • Uważnie słucha wiersza
 • Liczy palce u rąk i nóg, używa liczebników
 • Nazywa części ciała
 • Oddaje ruchem charakter muzyki
 • Nazywa i dorysowuje elementy twarzy
 • Rozpoznaje emocje na podstawie mimiki, gestów i ruchów
 • Doskonali poczucie rytmu
 • Stosuje zwroty grzecznościowe

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie piosenką pt. „Wszyscy są”
 • Zabawy ruchowe w kole: „Karuzela” „Woogie – Boogie”
 • Wysłuchanie wiersza pt. „Gimnastyka”
 • „Moje dłonie”- zabawa paluszkowa, przeliczanie palców u rąk i nóg
 • „To ja” – autoprezentacja, nauka otwartego komunikowania o sobie
 • „Mój portret” – wykonanie portretu, nazywanie i dorysowywanie elementów twarzy
 • Zabawy przy piosence pt. Do przedszkola idzie maluch”
 • Zabawy na świeżym powietrzu
 • Zagadki – zabawa dydaktyczna, wyrażanie treści z wykorzystaniem niewerbalnych środków wyrazu
 • Zabawy logopedyczne rozwijające sprawność narządów artykulacyjnych

Podsumowanie dnia , podziękowanie za wspólną zabawę

Konspekt

Lekcja 1 –   15 września 

 Opracowała: mgr Anna Guzińska

Nazwa bloku programowego: Powiedz jak masz na imię?

Temat: Kodeks przedszkolaka.

Dziecko:

 • Rozwija umiejętność współpracy, zdolność rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji
 • Uważnie słucha wiersza
 • Rozumie oraz przestrzega przyjętych zasad współżycia w grupie
 • Współuczestniczy w opracowywaniu kodeksu zachowania, odczytuje umowne symbole graficzne.
 • Reaguje na sytuacje zagrażające zdrowiu
 • Klasyfikuje zabawki pod względem jednego kryterium
 • Przelicza liczebnikami głównymi
 • Doskonali poczucie rytmu
 • Stosuje zwroty grzecznościowe

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie piosenką pt. „Wszyscy są”
 • Zabawy integracyjne z chustą
 • Wysłuchanie wiersz pt. Mam trzy latka”
 • Kodeks zachowania – rozmowa kierowana i graficzne opracowanie kodeksu zachowania
 • Każda zabawka ma swoje miejsce – przeliczanie i klasyfikowanie zabawek
 • Nauka piosenki pt. Do przedszkola idzie maluch”
 • Zabawy na świeżym powietrzu
 • Bezpieczeństwo w przedszkolu – zabawa dydaktyczna kształtująca umiejętność przewidywania skutków niebezpiecznych sytuacji.
 • Zabawy ruchowe przy muzyce
 • Podsumowanie dnia , podziękowanie za wspólną zabawę