Konspekt

Lekcja 2 – 23.09.2023

Opracowała: mgr Grazyna Domke

Nazwa bloku programowego: Jeden, dwa, trzy – ja, ty, my

Temat: To jestem ja.

Dziecko:

 • Rozwija umiejętność współpracy, zdolność rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji
 • Uważnie słucha wiersza
 • Nazywa części ciała
 • Oddaje ruchem charakter muzyki
 • Nazywa i dorysowuje elementy twarzy
 • Rozpoznaje emocje na podstawie mimiki, gestów i ruchów
 • Doskonali poczucie rytmu
 • Stosuje zwroty grzecznościowe

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie piosenką pt. „Wszyscy są”
 • Zabawy ruchowe w kole
 • Przypomnienie wiersza pt. „Jesienią, jesienią…”
 • „Moje dłonie”- zabawa paluszkowa, przeliczanie palców u rąk i nóg
 • „Mój portret” – wykonanie portretu, nazywanie i dorysowywanie elementów twarzy
 • Zabawy przy piosence pt. Do przedszkola idzie maluch”
 • Zabawy na świeżym powietrzu
 • Zagadki – zabawa dydaktyczna, wyrażanie treści z wykorzystaniem niewerbalnych środków wyrazu
 • Podsumowanie dnia , podziękowanie za wspólną zabawę

 

Konspekt

Lekcja- 22 kwietnia 2023
Opracowała: mgr Grażyna Domke
Blok programowy: Pory Roku
Temat: Wiosna

Dziecko:

 • Rozwija umiejętność współpracy, zdolność rozpoznawania,
  nazywania i wyrażania emocji
 • Uważnie słucha wiersza
 • Zna Pory Roku: wiosna
 • Oddaje ruchem charakter muzyki
 • Rozpoznaje pierwsze oznaki wiosny
 • Doskonali poczucie rytmu
 • Stosuje zwroty grzecznościowe

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie piosenką pt. „Wszyscy są”
 • Zabawy ruchowe w kole: „Gimnastyka” „Woogie – Boogie”
 • Przypomnienie wiersza pt. „Wiosna „
 • „Wiosna”-malujemy portret wiosny
 • Zabawy przy piosence pt. Do przedszkola idzie maluch”
 • Zabawy na świeżym powietrzu-poszukiwanie wiosny
 • Zagadki – zabawa dydaktyczna, wyrażanie treści z wykorzystaniem
  niewerbalnych środków wyrazu
 • Podsumowanie dnia , podziękowanie za wspólną zabawę

Konspekt

KONSPEKT 

Lekcja 12- 25 marca 2023

Opracowała: mgr Grażyna Domke 

Blok programowy: Pory Roku 

Temat: Przygotowania do Wielkanocy

Dziecko:

 • Rozwija umiejętność współpracy, zdolność rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji
 • Uważnie słucha wiersza, bajki.
 • Zna Pory Roku: wiosnę
 • Oddaje ruchem charakter muzyki i emocje
 • Poznaje obyczaje związane z Wielkanocą
 • Doskonali poczucie rytmu ,rozwija umiejętność motoryczne oraz sensoryczne
 • Stosuje zwroty grzecznościowe

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie piosenką pt. „Wszyscy są”
 • Zabawy ruchowe w kole: „Gimnastyka” „Woogie – Boogie”
 • Przypomnienie wiersza pt. „Przedwiośnie ” oraz ” Wiosna”
 • Ozdoby wielkanocne.
 • Zabawy przy piosence pt. Do przedszkola idzie maluch”
 • Zabawy na świeżym powietrzu-poszukiwanie wiosny
 • Zagadki – zabawa dydaktyczna, wyrażanie treści z wykorzystaniem niewerbalnych środków wyrazu
 • Podsumowanie dnia , podziękowanie za wspólną zabawę

Konspekt

KONSPEKT DLA  Przedszkola

OPRACOWAŁA mgr  Grażyna Domke

LEKCJA  10-18 lutego

Temat : Przedwiośnie

Cele główne

 • Poznawanie por roku
 • Kształtowanie umiejętności muzycznych i tanecznych
 • Kształtowanie umiejętności słuchania

 

Konspekt

KONSPEKT DLA Przedszkola
OPRACOWAŁA  : mgr Grażyna Domke
LEKCJA 8- 28 stycznia
Temat : Przygotowania do karnawału
Cele główne:
 • Kształtowanie umiejętności muzycznych
 • Rozwijanie umiejętności tanecznych
 • Kształtowanie umiejętności słuchania
Cele szczegółowe:
 • Zabawa na powitanie
 • Zabawa rytmiczna „ Wszyscy są ….”
 • Wprowadzenie do tematu -bal – rozmowa o zbliżającym się balu
 • Wysłuchanie wiersza T. Chudego pt.” Karnawał”- krótka rozmowa na temat wysłuchanego wiersza
 • Nadmuchiwanie balonów i następnie taniec z nimi
 • Przygotowanie masek karnawałowych

Konspekt

Lekcja 5- 14.01.2023

Opracowala : mgr Grażyna Domke

Nazwa bloku programowego: Pory Roku

Temat: Zima 

Dziecko:

 • Przekazuje ruchem nastrój i treść piosenki.-poznaje piosenki o zimie oraz bałwanku
 • Wyodrębnia poznane kształty w najbliższym otoczeniu.
 • Układa obrazki z dostępnych materiałów
 • Dziecko potrafi swoim słowami opisać wygląd bałwanka
 • Wskazuje położenie przedmiotów w przestrzeni z własnego punktu widzenia.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie : Piosenka inscenizowana ruchem.
 • Zabawa dydaktyczna pt. „Zima”
 • „Balwanek” – praca plastyczna,
 •  Dzieci wyklejają kontury bałwana płatkami kosmetycznymi,
 • a następnie przyklejają kapelusz, doklejają oczy, nos, guziki.
 • – Dzieci przyklejają koła o różnej wielkości, a następnie przyklejają kapelusz, oczy, nos, guziki
 • Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.
 • Podsumowanie dnia , podziękowanie za wspólną zabawę

Konspekt

Lekcja 4- 12 listopada 2022

Opracowała : mgr Grażyna Domke

Nazwa bloku programowego: Pory Roku

Temat: Kolory jesieni 

Dziecko:

 • Przekazuje ruchem nastrój i treść piosenki.
 • Wyodrębnia poznane kształty w najbliższym otoczeniu.
 • Układa obrazki z materiałów naturalnych: liści , patyczków
 • Wskazuje położenie przedmiotów w przestrzeni z własnego punktu widzenia.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie : Piosenka inscenizowana ruchem.
 • Zabawa dydaktyczna pt. „ Jesień»
 • „Kolory jesieni « – praca plastyczna, komponowanie obrazka z naturalnych materiałów – liści , patyczków, kolorowego papieru.
 • Zabawa dydaktyczna pt. « Wirujące liście «– wskazywanie położenia przedmiotów w przestrzeni  z własnego punktu widzenia.
 • Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.
 • Podsumowanie dnia , podziękowanie za wspólną zabawę.

Konspekt

Konspekt dla grupy przedszkolnej

Opracowała: mgr Anna Guzińska

Lekcja  14 – 14 marca

Nazwa bloku programowego: Edukacja wczesnoszkolna.

Temat:W marcu , jak w garncu .

Dziecko:

 • Śpiewa i naśladuje ruchem teksty piosenek.
 • Wypowiada się na temat przyrody i zjawisk atmosferycznych
 • Rozpoznaje i nazywa aktualną pogodę.
 • Aktywnie uczestniczy w zabawach logopedycznych ćwiczy sprawność aparatu artykulacyjnego.
 • Potrafi posługiwać się termometrem.
 • Bawi się przy muzyce.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie : Zabawy ruchowe przy znanych piosenkach.
 • Poznajemy termometr. Zabawa dydaktyczna Słońce i deszcz.
 • Ćwiczenia logopedyczne usprawniające język, wargi i żuchwę.
 • Zabawa pt – Jaką lubię pogodę?
 • Rytmizowanie przysłowia W marcu jak w garncu.
 • Rozwiązywanie zagadki o garnku. Oglądanie garnków, określanie ich wielkości i dobieranie do nich pokrywek. Odgadywanie symboli pogody. Praca plastyczna Garnek.
 • Ćwiczenia dużej motoryki i małej motoryki – Chmury i deszcz
 • Rysowanie po śladzie kształtu parasola. Powtarzanie rymowanki za nauczycielem. Wyklaskiwanie podanego rytmu.

Podsumowanie dnia , podziękowanie za wspólną za

Konspekt

Konspekt dla grupy przedszkolnej

Opracowała: mgr Anna Guzińska

Lekcja  13- 22 lutego

Nazwa bloku programowego: Edukacja wczesnoszkolna.

Temat:Do pary.

Dziecko:

 • Poprawnie wykonuje ćwiczenia.
 • Doskonali analizę wzrokową.
 • Przelicza stosuje liczebniki główne i porządkowe, nazywa kolory i kształty.
 • Dostrzega podobieństwa i różnice, uzasadnia wybór.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie : Zabawy ruchowe pt.„ Krok za krokiem”.
 • Zabawa pt. Pary, nie do pary” – ćwiczenia spostrzegawczości.
 • Zabawa dydaktyczna : „Przeciwieństwa się przyciągają” .
 • Zabawa pt. „Wieża z klocków” – przeliczanie, nazywanie kształtów i kolorów.
 • „Czyj to but? – ćwiczenia pamięci wzrokowej.
 • Zabawy w ogrodzie szkolnym, spacer do lasu.
 • Podsumowanie dnia , podziękowanie za wspólną zabawę.

 

 

 

Grupa przedszkolna

Konspekt dla grupy przedszkolnej

Opracowała: mgr Anna Guzińska

Lekcja  12- 15 lutego

Nazwa bloku programowego: Edukacja wczesnoszkolna.

Temat: Moje serce dla Ciebie.

Dziecko:

 • Poprawnie wykonuje ćwiczenia;
 • Wypowiada się prostymi zdaniami;
 • Przelicza stosuje liczebniki główne i porządkowe;
 • Wykonuje ćwiczenia logopedyczne;
 • Rozumie znaczenie okazywania uczuć bliskim.

 Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie : Zabawy ruchowe pt.„ Poranna gimnastyka;
 • Rozmowa na temat „ Co to jest miłość?;
 • Zabawa dydaktyczna : Ile? – przeliczanie serduszek , stosowanie liczebników głównych i porządkowych;
 • Zabawy logopedyczne: ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne;
 • „Serce, serduszko” – wykonanie walentynki dla bliskich;
 • Zabawy w ogrodzie szkolnym, spacer do lasu;
 • Podsumowanie dnia , podziękowanie za wspólną zabawę.