Konspekt

Konspekt dla grupy przedszkolnej

Opracowała : mgr Anna Guzińska

Lekcja 1 – 14 września

Nazwa bloku programowego: Edukacja przedszkolna.

Temat: Wspomnienia z wakacji.

Dziecko:

 • Rozwija umiejętność współpracy, zdolność rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji;
 • Uważnie słucha wiersza;
 • Liczy palce u rąk i nóg, używa liczebników;
 • Nazywa części ciała;
 • Oddaje ruchem charakter muzyki;
 • Nazywa i dorysowuje elementy tworząc krajobraz;
 • Rozpoznaje emocje na podstawie mimiki, gestów i ruchów;
 • Doskonali poczucie rytmu;
 • Stosuje zwroty grzecznościowe.

 

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie piosenką pt. „Wszyscy są”;
 • Zabawy ruchowe w kole: „Karuzela” „Woogie – Boogie”;
 • Wysłuchanie wiersza pt. „Wakacje”;
 • „Moje dłonie”- zabawa paluszkowa, przeliczanie palców u rąk i nóg;
 • „Wakacje” – autoprezentacja, nauka otwartego komunikowania o sobie i swojej rodzinie w wolnym czasie;
 • „Pocztówka z wakacji” – malowanie , rysowanie krajobrazu;
 • Zabawy przy piosence pt. Do przedszkola idzie maluch”;
 • Zabawy na świeżym powietrzu;
 • Zagadki – zabawa dydaktyczna, wyrażanie treści z wykorzystaniem niewerbalnych środków wyrazu;
 • Zabawy logopedyczne rozwijające sprawność narządów artykulacyjnych.

 

 

Konspekt

Konspekt dla grupy przedszkolnej 

Lekcja 18 – 8 czerwca

 Opracowała: mgr Marta Walczak

Nazwa bloku programowego:  Nauczanie zintegrowane

Temat:  Matematyka nie jest straszna. Nauka piosenki na zakończenie roku szkolnego .

Dziecko potrafi :

 • Wskazać cyfry na ilustracji
 • Rozróżnić cyfry 0- 10
 • Uważnie słuchać;
 • Powtórzyć słowa piosenki

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie : Zabawa pt. Jak się masz?.
 • Nauka piosenki “Lato, lato”
 • Rozmowa kierowana na temat: Jak wygląda lato
 • Proste działania matematyczne i rozróżnienia cyfr.
 • Podsumowanie dnia , podziękowanie za wspólną zabawę.

 

 

Konspekt

Lekcja 17 – 25 maja

 Opracowała: mgr Marta Walczak

Nazwa bloku programowego:  Polskie święta i tradycje

Temat:  Przygotowanie do Dnia Matki, nauka wierszyka Pomogę mamusi”

Dziecko potrafi :

 • Wyjaśnić co związane jest z datą 26.05;
 • Narysować wizerunek swojej mamy;
 • Wyrecytować wiersz dla mamy;
 • Rozpoznać kolory;
 • Właściwie trzymać kredkę.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie : Zabawa pt. Jak się masz?.
 • Zabawa plastyczna “Wizerunek mojej mamy”
 • Rozmowa kierowana na temat: Jak wygląda moja mama ?
 • Wysłuchanie w skupieniu wiersza “Pomogę mamusi”
 • Podsumowanie dnia , podziękowanie za wspólną zabawę.

 

Konspekt

Lekcja 16 – 11 maj

 Opracowała: mgr Anna Guzińska

Nazwa bloku programowego:  Europa  .

Temat: Polska i inne państwa w Europie .

 

Dziecko:

 • Śpiewa i bawi się przy muzyce.
 • Wypowiada się na temat państw znajdujących się w Europie.
 • rozpoznaje flagi państw
 • przygotowuje dekoracje
 • słucha uważnie utwór „Oda do radości”
 • potrafi zachować się w czasie przedstawienia teatralnego.

 

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie : Zabawa pt. Jak się masz?.
 • Zabawa ruchowa – ilustrowanie czynności ruchem.
 • Rozmowa kierowana na temat: Kraje znajdujące się w Europie.
 • Słuchanie utworu pt. Oda do radości.
 • Przygotowywanie dekoracji do przedstawienia pt. Opowieści o krajach.
 • Oglądanie flag państw znajdujących się w Europie.
 • Udział w przedstawieniu teatralnym przygotowanym przez starszych kolegów.
 • Podsumowanie dnia , podziękowanie za wspólną zabawę.

Konspekt

Lekcja 15 – 27 kwietnia

 Opracowała: mgr Anna Guzińska

 Nazwa bloku programowego: Polska moja ojczyzna  .

Temat: Warszawska Syrenka .

 

Dziecko:

 • Śpiewa i naśladuje ruchem teksty piosenek.
 • Wypowiada się na temat tradycji i zwyczajów świątecznych
 • rozpoznaje symbole narodowe Polski
 • koloruje herb Warszawy
 • słucha uważnie wiersza o Syrence warszawskiej

 

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie : Zabawa na powitanie – Fala.
 • Zabawa ruchowa – ilustrowanie czynności ruchem.
 • Rozmowa kierowana na temat: Herby miast..
 • Słuchanie wiersza Z. Dmitrocy Legenda o warszawskiej Syrence.
 • Kolorowanie herbu Warszawy według wzoru. Oglądanie obrazków Syrenki warszawskiej.
 • Ćwiczenia grafomotoryczne Wisła.
 • Gra matematyczna Domino
 • Oglądanie flagi i godła Polski. IV 9
 • Słuchanie hymnu narodowego
 • Podsumowanie dnia , podziękowanie za wspólną zabawę.

Konspekt

Lekcja 14 – 6 kwietnia

Opracowała: mgr Anna Guzińska

Nazwa bloku programowego: Już niedługo święta  .

Temat: Pisanki, kraszanki .

 

Dziecko:

 • Śpiewa i naśladuje ruchem teksty piosenek.
 • Wypowiada się na temat tradycji i zwyczajów świątecznych
 • Eksperymentuje i wyciąga wnioski.
 • Aktywnie uczestniczy w zabawach logopedycznych ćwiczy sprawność aparatu artykulacyjnego.
 • Przelicza, stosuje liczebniki główne .
 • Bawi się przy muzyce, bierze udział w konkursie.

 

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie : Zabawy ruchowe przy znanych piosenkach.
 • Jaja różnych ptaków – wypowiedzi na temat ilustracji .
 • Eksperyment: Jak sprawdzić, czy jajko jest świeże?
 • Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy – język, wargi, żuchwę.
 • Rozmowa o pisankach i kraszankach.
 • Łączenie pisanek od najmniejszej do największej.
 • Przeliczanie pisanek – stosowanie liczebników głównych
 • Praca plastyczna Kraszanki, pisanki.
 • Stworzenie wystawy z przygotowanych pisanek.
 • Podsumowanie dnia , podziękowanie za wspólną zabawę.

Konspekt

Lekcja 13 – 23 marca

Opracowała: mgr Anna Guzińska 

Nazwa bloku programowego: Marcowa pogoda .

Temat: W marcu , jak w garncu .

 

Dziecko:

 • Śpiewa i naśladuje ruchem teksty piosenek.
 • Wypowiada się na temat przyrody i zjawisk atmosferycznych
 • Rozpoznaje i nazywa aktualną pogodę.
 • Aktywnie uczestniczy w zabawach logopedycznych ćwiczy sprawność aparatu artykulacyjnego.
 • Potrafi posługiwać się termometrem.
 • Bawi się przy muzyce, bierze udział w konkursach.

 

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie : Zabawy ruchowe przy znanych piosenkach.
 • Poznajemy termometr. Zabawa dydaktyczna Słońce i deszcz.
 • Ćwiczenia logopedyczne usprawniające język, wargi i żuchwę.
 • Zabawa pt – Jaką lubię pogodę?
 • Rytmizowanie przysłowia W marcu jak w garncu.
 • Rozwiązywanie zagadki o garnku. Oglądanie garnków, określanie ich wielkości i dobieranie do nich pokrywek. Odgadywanie symboli pogody. Praca plastyczna Garnek.
 • Ćwiczenia dużej motoryki i małej motoryki – Chmury i deszcz
 • Rysowanie po śladzie kształtu parasola. Powtarzanie rymowanki za nauczycielem. Wyklaskiwanie podanego rytmu.
 • Podsumowanie dnia , podziękowanie za wspólną zabawę.

Konspekt

Lekcja 12- 9 marca

 Opracowała : praktykantka Dorota Gundersen

 Nazwa bloku programowego: Wiosna już za rogiem.

 Temat: Pierwsze oznaki wiosny.

 

Dziecko potrafi:

 • Dostrzec zmiany jakie zachodzą w przyrodzie w związku z zmiana pory roku.
 • Zna pierwsze wiosenne kwiaty, zwierzęta i ptaki (krokus, bocian, żaba).
 • Rozpoznaje odgłosy poszczególnych zwierząt i potrafi je naśladować.
 • Zna postać Marzanny i rozumie pojęcia obrzędy ludowe.
 • Samodzielnie potrafi wykonać prace plastyczne o tematyce wiosennej.
 • Po analizie tekstu wiersza potrafi odpowiedzieć na zagadki.

 

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie: zabawy ruchowe do tekstów piosenki.
 • Wstępna pogadanka nawiązująca do zbliżającej się pory roku.
 • Zapoznanie dzieci z obyczajami i tradycjami ludowymi, związanymi z powitaniem wiosny.
 • Zapoznanie dzieci z utworem pt. „Jak ślimak spotkał wiosnę” A. Galica.
 • Ćwiczenia klasyfikacyjne: podziel obrazki według kategorii: ptaki, kwiaty, rzeczy.
 • Rozwijanie sprawności manualnych.
 • Zabawy ruchowo-naśladowcze.
 • Wykonanie prac plastycznych.

 

 

 

 

Konspekt

j

Lekcja 10 – 9 lutego

Opracowała: praktykantka Dorota Gundersen

Nazwa bloku programowego: Zbiory i liczby.

 Temat: Kolorowe zbiory liczbowe

Dziecko: Potrafi:

 • Przeliczać w zakresie 10;
 • Ustalić liczebność zbiorów poprzez własne doświadczenia;
 • Klasyfikować według wybranego kryterium;
 • Zna pojęcia określające położenie przedmiotów w przestrzeni;
 • Zna podstawowe kolory;
 • Śpiewa naśladując ruchem teksty piosenki;

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powtórzenie materiału z poprzednich zajęć;
 • Utrwalenie liczenia do 10;
 • Rozpoznawanie zbiorów liczbowych z określonymi liczebnikami;
 • Rozwijanie operacyjnego myślenia, ustalanie równoliczności zbiorów, poprzez przeliczanie i łączenie w pary;
 • Utrwalanie pojęcia położenia przedmiotów w przestrzeni (w, pod, obok, na);
 • Klasyfikacja według wybranego kryterium;
 • Utrwalenie znajomości podstawowych kolorów;
 • Wykonanie prac plastycznych.

 

 

Konspekt

Lekcja 10 –26 stycznia

Opracowała:  praktykantka  Dorota Gundersen

Nazwa bloku programowego:  Dni tygodnia

Temat:   „Tydzień dzieci miał siedmioro, niech się wszystkie tutaj zbiorą”

Dziecko:     

 • Śpiewa i naśladuje ruchem teksty piosenki,
 • Zna i potrafi wymienić wszystkie dni tygodnia,
 • Rozwija wyobraźnię,
 • Bierze aktywny udział w grach i zabawach dydaktycznych,
 • Wykonuje samodzielnie prace plastyczne,
 • Potrafi przeliczać elementy zbioru

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powtórzenie materiału z poprzednich zajęć,
 • Zapoznanie dzieci z dniami tygodnia: ilustracje, pogawędka, wiersze Jan Brzechwa „Tydzień”, Wanda Chotomska „Jakbiedronka kropki zgubiła”,
 • Liczenie elementów zbioru,
 • Zabawy i gry matematyczne,
 • Zabawy rytmiczne przy muzyce,
 • Wykonanie prac plastycznych o tematyce zimowej