Konspekt

Lekcja 1.     15.09.2018

 

Opracowała: mgr Anna Guzińska

 

Nazwa bloku programowego: Powiedz jak masz na imię?

Temat: Kodeks przedszkolaka.

 

Dziecko:

 • Rozwija umiejętność współpracy, zdolność rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji
 • Uważnie słucha wiersza
 • Rozumie oraz przestrzega przyjętych zasad współżycia w grupie
 • Współuczestniczy w opracowywaniu kodeksu zachowania, odczytuje umowne symbole graficzne.
 • Reaguje na sytuacje zagrażające zdrowiu
 • Klasyfikuje zabawki pod względem jednego kryterium
 • Przelicza liczebnikami głównymi
 • Doskonali poczucie rytmu
 • Stosuje zwroty grzecznościowe

 

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie piosenką pt. „Wszyscy są”
 • Zabawy integracyjne z chustą
 • Wysłuchanie wiersz pt. Mam trzy latka”
 • Kodeks zachowania – rozmowa kierowana i graficzne opracowanie kodeksu zachowania
 • Każda zabawka ma swoje miejsce – przeliczanie i klasyfikowanie zabawek
 • Nauka piosenki pt. Do przedszkola idzie maluch”
 • Zabawy na świeżym powietrzu
 • Bezpieczeństwo w przedszkolu – zabawa dydaktyczna kształtująca umiejętność przewidywania skutków niebezpiecznych sytuacji.
 • Zabawy ruchowe przy muzyce

Podsumowanie dnia , podziękowanie za wspólną zabawę

Konspekt

Konspekt dla grupy przedszkolnej 

Opracowała mgr Anna Guzińska 

Lekcja 16 – 12 maja

Nazwa bloku programowego : Moja rodzina

Temat:  W rodzinie wszyscy wzajemnie sobie pomagamy.

Cele główne:

 • wdrażanie do okazywania szacunku członkom rodziny,
 • rozwijanie słownictwa związanego z rodziną,
 • wdrażanie do angażowania się w pomoc domową,
 • rozwijanie przynależności do grupy społecznej – rodziny

Cele szczegółowe – dziecko:

 • kształci umiejętność współpracy i współdziałania,
 • docenia wzajemną pomoc,
 • wie, że może mieć wpływ na to, co dzieje się w domu,
 • przyzwyczaja się do stałych (obowiązków) prac domowych.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Dzieci siedzą przed tablicą tematyczną, na której umieszczono serię obrazków na temat: „I my pomagamy”.
 • Wypowiedzi dzieci na temat: W jaki sposób pomagają w domu?, Kto z ich pomocy jest zadowolony?, Czy czuje się z tego powodu szczęśliwy?, W jaki sposób sprawia przyjemność swoim bliskim?, Co robi tata i mama w domu”.
 • Zabawa ruchowa: „Dom” – dzieci siedzą w kręgu, podzielone zostały na cztery grupy. Każdej grupie przypisana została nazwa przedmiotu (krzesło, stół, lampa, szafka, itp.) lub nazwy domowników, (mama, tata, dziecko, babcia itp.). Wywołane przedmioty lub osoby zmieniały miejsca. Na hasło „dom” wszyscy zamieniali się miejscami.
 • Słuchanie wiersza J. Sucharzewskiej pt. „Mama” – wypowiedzi dzieci na temat postępowania chłopca, ocena jego zachowania.
 • „Pomocna dłoń” – odczytanie listu Skrzata do dzieci i na odrysowanych dłoniach na kartce wypisanie na poszczególnych palcach zobowiązań dziecka (w jakich czynnościach będzie pomagało?).
 • Zabawa pt. „Wielkie zamieszanie” – dzieci wcielają się w rolę różnych członków rodziny.

 

 

Konspekt

Konspekt dla grupy przedszkolnej 

Opracowała:  mgr Anna Guzińska

Lekcja 15 – 21 kwietnia

Nazwa bloku programowego : Tak mija nam czas.

Temat : W zegarze mieszka czas.

Cele główne:

 • Rozwijanie sprawności językowych;
 • Rozwijanie mowy i myślenia;
 • Poznawanieróżnych przyrządów do mierzenia czasu;
 • Próby zrozumienia pojęć: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość;
 • Utrwalanie nazw pór dnia;
 • Rozwijaniepamięci i spostrzegawczość;
 • Rozwijanie aktywności twórczej poprzez udział w zabawach parateatralnych

Cele szczegółowe – dziecko:

 • Uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach ortofonicznych;
 • Wymyśla odpowiedzi na pytanie „Po co ludzie wymyślili zegary? oraz Co robi czas?” – rozwija mowę spontaniczną;
 • Zna historię powstawania zegarów;
 • Rozpoznaje i nazywa zegar słoneczny, zegar wodny, klepsydra, zegar mechaniczny, zegar elektroniczny;
 • Potrafi wskazać obrazek, którego brakuje;
 • Stosuje i rozumie określenia czasu przeszłość, teraźniejszość , przyszłość;
 • Posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem wcielając się w różne role,
 • Wymienia pory dnia: rano, południe, popołudnie, wieczór, noc;
 • Rysuje obrazek dotyczący własnych przeżyć;

Zajęcia dydaktyczne :

 • Zabawa ruchowa z elementami ćwiczeń ortofonicznych „Zegary”
 • „Po co, ludzie wymyślili zegary?”- poszukiwanie odpowiedzi na pytanie.
 • „W krainie zegarów”- wysłuchanie opowiadania nauczyciela o historii powstania zegarów i obejrzenie ilustracji poszczególnych zegarów: zegar słoneczny, zegar wodny, klepsydra, zegar mechaniczny, zegar elektroniczny.
 • Zabawa, „Którego obrazka brakuje?”- dzieci siedzą w kole, na dywanie rozłożone są obrazki przedstawiające różne zegary. Dzieci przyglądają się dokładnie obrazkom, rozpoznają zegary, nazywają je. Następnie odwracają się, nauczyciel w tym czasie chowa jeden obrazek. Dzieci próbują odgadnąć, którego obrazka brakuje lub, który obrazek zmienił miejsce.
 • Zabawa słownikowa: „Co robi czas?”- dzieci wspólnie z nauczycielem poszukują odpowiedzi na pytanie: co robi czas?
 • Zabawa dydaktyczna „ Wehikuł czasu”- dzieci w zależności od czasu: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość zamieniają się w dinozaury, dzieci w przedszkolu i roboty.
 • „Mój dzień” – historyjka obrazkowa służąca utrwalaniu nazw pór dnia.
 • Zabawa „Co robiłem rano, w południe, wieczorem?”
 • Rysowanie obrazka pt. „Co robiłem wczoraj”
 • Nauka wierszy i piosenek na uroczystość z okazji „Dnia Mamy i Taty”

 

Konspekt

KONSPEKT DLA GRUPY PRZEDSZKOLNEJ

OPRACOWAŁA :  Angelika Szambelan

Lekcja 24 – 7 kwietnia

Nazwa bloku programowego : Poznajemy świat za pomocą zmysłów

Temat : Nasze zmysły – zabawy sensoryczne

Cele główne:

 • poznawanie przedmiotów przez świadome wykorzystywanie zmysłów: wzroku, smaku, słuchu, węchu, dotyku.
 • rozwijanie wrażliwości wzrokowej, smakowej, słuchowej, węchowej, dotykowej.

Cele szczegółowe – dziecko:

 • potrafi w toku działań badawczych wykorzystać zmysły do poznawania różnych przedmiotów
 • składa obrazek pocięty na 4 części/ podejmuje próbę złożenia obrazka pociętego na 4 części;
 • stara się za pomocą dotyku rozpoznać zawartość balona;
 • stara się połączyć w pary jajka- niespodzianki, wydające te same dźwięki;
 • stara się rozpoznać przyprawę po zapachu;
 • łączy w pary sylwety skarpet o jednakowym wzorze/ podejmuje próbę połączenia w pary sylwet skarpet;
 • rozróżnia kolory: czerwony, zielony, niebieski, żółty;
 • rozróżnia smaki: gorzki, słodki, słony, kwaśny/ podejmuje próbę rozróżnienia 4
  smaków;

Metody :

 • czynne
 • oglądowe

Środki dydaktyczne:
przepaska na oczy; emblematy 5 zmysłów;  balony z:  grochem, hydrożelem, mąką, fasolą, obrazki produktów; sylwety balonów; jajka niespodzianki z: monetami, cukrem, pomponami, makaronem; woreczki strunowe z: cynamonem, goździkami, pieprzem, czosnkiem, koperkiem, papryką, obrazki przypraw; sylwety skarpet, sylweta komody; miseczki z jedzeniem: cytryna, ogórek kwaszony, masło czekoladowe, miód, kawa, kakao, sól, kucharek; słoiki z naklejonymi numerkami; kartonowe koło, wata, pompony, piórka, nakrętki, gąbki, kawa, nadmuchane baony, hydrożel, makaron, ryż, jednorazowe łyżeczki.

Zajęcia dydaktyczne :

 • Powitanie – zabawa integracyjna ,,Witam tych, którzy..’’
 • Zabawa rozwijająca zmysł wzroku – ,,Drużyna zmysłu’’
 • Zajęcia dydaktyczne – ,,Balonowe zagadki’’
 • Zabawa rozwijająca percepcję słuchową – ,,Dźwiękowe jajka niespodzianki’’
 • Zajęcia ruchowe – ,,Zawody zmysłów’’
 • Zabawa rozwijająca zmysł węchu – ,,Woreczki zapachowe’’
 • Zabawa rozwijająca zmysł wzroku – ,,Skarpetki do pary’’
 • Zajęcia dydaktyczne – ,,Różne smaki’’
 • Zabawa ruchowa- ,, Zmysłowe drużyny’’
 • Podsumowanie zajęć, podziękowanie za wspólnie spędzony czas

Konspekt

KONSPEKT DLA GRUPY PRZEDSZKOLNEJ

OPRACOWAŁA: Angelika Szambelan

Lekcja 23 – 17 marca

Nazwa bloku programowego:  Święta Wielkanocne

Temat : Wielkanocny koszyczek

Cele główne:

 • poznanie tradycji i zwyczajów związanych ze Świętami Wielkanocnymi

Cele szczegółowe dziecko:

 • dzieli słowo na sylaby
 • zna niektóre tradycje i zwyczaje wielkanocne
 • współdziała w zabawie
 • wykonuje prace plastyczną w postaci witrażu jajka
 • potrafi odpowiedzieć na pytania odnośnie Świąt Wielkanocnych
 • słucha poleceń nauczyciela
 • liczy w zakresie dostępnym dla siebie
 • rozwija swoje zdolności manualne w postaci szlaczków

Metody:

 • słowna,
 • oglądowa,
 • czynna

Środki dydaktyczne:

 • materiały plastyczne, karty pracy, witraż jajka , karty (losy) z zadaniami ruchowymi, małe jajka styropianowe, łyżki, duża chusta

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie – zabawa integracyjna ,,Witam tych, którzy..’’
 • Rozmowa z dziećmi w oparciu o wiersz D. Gellner „Wielkanocne kolory”, ilustracje i własne doświadczenia
 • Zabawa dydaktyczna  „Kolorowe pisanki”
 • Co pasuje do Świąt Wielkanocnych?
 • „Wielkanocne symbole”. Dzielenie słów na sylaby
 • ,,Zajączki” – zabawa paluszkowa
 • Zajęcia ruchowe – ,,Jajeczka na łyżce’’
 • Zabawa w losy – ,,Co robią kurczaczki’’
 • Podsumowanie zajęć, podziękowanie za wspólnie spędzony czas

 

Konspekt

KONSPEKT DLA GRUPY PRZEDSZKOLNEJ

OPRACOWAŁA: Angelika Szambelan

Lekcja 22 – 3 marca

Nazwa bloku programowego:  Wiosna

Temat : Wiosna tuż tuż

Cele główne:

 • zapoznanie dzieci z nadchodzącą porą roku
 • omówienie charakterystycznych cech wiosny

Cele szczegółowe – dziecko:

 • zna kolory i potrafi prawidłowo wskazać
 • doskonali zdolności manualne
 • stara się na podstawie pokazu wykonać bazie i Marzannę
 • rozwija wyobraźnię
 • potrafi wskazać z obrazków cechy charakterystyczne wiosny
 • uczestniczy w grach i zabawach ruchowych

Metody:

 • Słowna
 • Pokazowa
 • Aktywizująca

Środki dydaktyczne:

Kilka sztuk patyków, patyczki do uszu, bibuła, taśma, kilka sztuk butelek, nożyczki, papier samoprzylepny, flamastry, inne dekoracje, karty pracy

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie dzieci
 • Karty pracy- Rysowanie szlaczek
 • Zajęcia plastyczne- Wykonanie za pomocą Nauczyciela Marzanny z butelki
 • Zajęcia pokazowe- pokaz kart z kolorami i charakterystycznymi elementami wiosny
 • Zajęcia plastyczne- Tworzenie bazi
 • Nauka piosenki- Okrągłą buzię mam
 • Wspólne wyjście na spacer
 • Podsumowanie dnia, podziękowanie za wspólnie spędzony czas

 

 

 

Konspekt dla młodszej i starszej grupy przedszkolnej.

Konspekt dla grupy przedszkolnej

Opracowała: Angelika Szambelan

Lekcja 21- 17 lutego

Nazwa bloku programowego: Świat baśnie i bajek

Temat: Baśnie i bajki, które znamy

Cele główne :

 • Zapoznanie dzieci z najpopularniejszymi bajkami i występujących w nich postaciami
 • Rozwijanie zainteresowań dzieci bajkami i baśniami
 • Rozwijanie wyobraźni dziecięcej, oraz inspirowanie ich do wyrażania treści w formie ekspresji ruchowej

Cele szczegółowe – dziecko:

 • Wie z jakiej bajki pochodzi dany przedmiot
 • Kojarzy fragmenty bajek  z tytułem
 • potrafi skojarzyć cechy charakteru z daną postacią z bajki
 • Wypowiedzieć się na określony temat
 • Potrafi wcielić się w rolę postaci bajkowej
 • Poznaje najpopularniejsze bajkowe postacie
 • Aktywnie uczestniczy w zajęciach i wspólnej zabawie

Metody:

 • Słowna
 • Czynna
 • Oglądowa

Środki dydaktyczne:

 • Puzzle z bajek, karty z nazwami przedmiotów z danych bajek, kartki z rolami, wiersz ,,Skarga książki’’, karty pracy

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie dzieci
 • Wysłuchanie wiersza J. Huszczy pt. „Skarga książki”
 • Układanie puzzli z ilustracjami z bajek
 • Zabawa w „skojarzenia”, czyli odgadywanie tytułów bajek z ciągu nazw przedmiotów charakterystycznych dla danego utworu
 • Zabawa – Kto najbardziej realnie wcieli się w rolę?
 • Zabawa w rozwiązywanie zagadek
 • Zabawa w prawdę i fałsz

 

 

 

Konspekt młodsza grupa przedszkolna

KONSPEKT DLA MŁODSZEJ GRUPY PRZEDSZKOLNEJ

Lekcja 10 – 3 lutego

Opracowała: Angelika Szambelan

Nazwa bloku programowego : Założenia w grupie przedszkolnej

Temat: My- nasze uczucia i emocje

Dziecko

 • Rozpoznaje i próbuje nazwać własne uczucia wyrażone na karcie w postaci buziek
 • Bierze czynny udział w zabawach
 • Potrafi zgodnie bawić się z dziećmi
 • Umie przedstawić uczucia za pomocą mimiki
 • Próbuje rozróżnić dobre i złe emocje
 • Doskonali rozwój emocjonalny i poznawczy

Zajęcia dydaktyczne:

 • Zabawa ruchowa- ,,Powitanie’’
 • Słuchanie wiersza ,,Jak się zmieniam’’ ilustrowanie symbolami minek twarzy
 • Rozmowa nt.- ,,Co oznacza taka mina’’
 • Zabawy chustą animacyjną
 • Karty pracy- wesołe i smutne miny
 • Zajęcia plastyczne- dzieci wybierają i kolorują minę
 • Podziękowanie za wspólnie spędzony czas

 

 

Konspekt starszej grupy przedszkolnej

KONSPEKT DLA GRUPY PRZEDSZKOLNEJ STARSZEJ.

Lekcja  20 – 3 lutego.

Nazwa bloku programowego: Karnawał.

Temat:  Tradycje balu karnawałowego.

Cele główne:

 • zapoznanie dzieci ze zwyczajem przebierania się na bal karnawałowy;
 • stworzenie dla dzieci możliwości kontaktowania się w sytuacjach zabawowych.

Cele szczegółowe – dziecko:

 • wie co oznacza słowo „karnawał” ;
 • rozpoznaje przedmioty związane z balem;
 • wie, co to jest „tłusty czwartek”;
 • rozwija wyobraźnię;
 • doskonali zmysły: słuchu i wzroku;
 • chętnie uczestniczy w wesołych zabawach muzycznych;
 • kształtuje umiejętność koncentracji uwagi;
 • wypowiada się na tematy związane z karnawałem;
 • potrafi wykonać maskę karnawałową .

Metody:

 • słowna: pogadanka;
 • aktywizująca: taniec ;
 • oglądowa: karty pracy.

Środki dydaktyczne:

nożyczki, kredki, szablony masek, teksty zagadek, bibuła, balony.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie dzieci.
 • Wysłuchanie wiersza pt. „Karnawał” Grażyny Koby.
 • Rozmowa kierowana przez nauczyciela na temat karnawału i jego tradycji.
 • Wysłuchanie i śpiewnie piosenki „Zima”.
 • Rozmowa nawiązująca do treści powyższej piosenki.
 • Rozwiązywanie zagadek rymowanych.
 • Przygotowywanie serpentyn i masek na bal karnawałowy.
 • Podziękowanie za wspólnie spędzony czas.

Konspekt grupa starsza

KONSPEKT DLA GRUPY PRZEDSZKOLNEJ STARSZEJ.

Lekcja  19 – 20 stycznia.

Nazwa bloku programowego: Rodzina

Temat: Dzień Babci i Dziadka.

Cele główne:

 • pogłębianie emocjonalnej więzi z babciami i dziadkami;
 • uczenie dzieci szacunku do babć i dziadków;
 • czerpanie radości ze spędzania czasu z babciami i dziadkami.

Cele szczegółowe – dziecko:

 • wie w jaki sposób wyrazić swoje uczucia do dziadków;
 • potrafi okazać szacunek osobie starszej;
 • rozwiązuje zadania dotyczące dziadków;
 • rozwija wyobraźnię;
 • doskonali zmysły: słuchu i wzroku;
 • chętnie uczestniczy w zabawach muzycznych;
 • kształtuje umiejętność koncentracji uwagi;
 • wypowiada się na tematy związane z rodziną;
 • wykonuje upominek dla babci i dziadka .

Metody:

 • słowna: pogadanka;
 • aktywizująca: taniec ;
 • oglądowa: karty pracy.

Środki dydaktyczne:

nożyczki, klej, kredki,  kolorowe wycinanki, blok, karty pracy.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie dzieci.
 • Wysłuchanie wierszy dla babci pt.: „Wiersz dla babci” (Chotomska Wanda) oraz „Kiedy babcia była mała” (Suchorzewska  Irena).
 • Wysłuchanie wierszy dla dzidka : „Kwiaty dla dziadka” (Chotomska Wanda) oraz „Dla Dziadka” (Dorota Gellner).
 • Rozmowa kierowana przez nauczyciela na temat rodziny.
 • Pogadanka na temat szacunku do starszych.
 • Szukanie słów najtrafniej opisujących babcie i dziadka.
 • Wysłuchanie i śpiewnie piosenki „Dziadziu i Babcia”.
 • Wysłuchanie i śpiewnie piosenki „ Wesoła piosenka dla babci i dziadka”
 • Wykonanie z pomocą nauczyciela laurki dla dziadków.