Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI i VII
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski
LEKCJA 6 – 6 kwietnia 2024
NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Historia
Temat: Polska między wojnami – w odrodzonej Rzeczpospolitej.

Cele główne:

 • Rozwijanie szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata i zachęcanie do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości;
 • Poznanie sytuacji społeczno-politycznej RP po 1918 roku;
 • Kształcenie umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • zna ogólną sytuację Polski w 1918 r.;
 • wie, kiedy i dlaczego Polska odzyskała niepodległość;
 • potrafi wymienić zasłużonych przywódców walczących o niepodległość podczas I wś.;
 • wie, kim był marszałek Józef Piłsudski;
 • potrafi opowiedzieć, w jaki sposób zostały ustalone granice odrodzonej Polski;
 • zna okoliczności wybuchu wojny Polski z Rosją Radziecką i wie, o czym rozstrzygnęła ta wojna;
 • potrafi powiedzieć własnymi słowami o trudnościach, z jakimi musiały
 • uporać się władze i społeczeństwo odrodzonej Polski;
 • wie, jakie osiągnięcia II RP były najważniejsze;
  wie, dlaczego zbudowano port w Gdyni i czym był Centralny Okręg Przemysłowy.

Leave a Reply