Język angielski

Konspekt dla klasy VII

Opracowała: mgr Edyta Grudzień

Lekcja 7 – 15 lutego

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Verb ­and prepositions: about/for/of/after.

 Cele główne:

  • Powtórka i podsumowanie wiadomości z ubiegłych lekcji;
  • Wprowadzenie i wyjaśnienie uzycie przyimków: about/for/of/after;
  • Wprowadzenie i wyjaśnienie 3 nowych wyrażeń idiomatycznych.

 Cele szczegółowe – Uczeń:

  • Zrozumiał i utrwalił dotychczas poznany materiał;
  • Zrozumiał znaczenie i użycie przyimków z konkretnymi czasownikami oraz potrafi poprawnie użyć ich w wypowiedziach i ćwiczeniach;
  • Zrozumiał znaczenie idiomów i potrafi podać przykłady ich zastosowania w codziennych sytuacjach.

 

Dodaj komentarz