Język angielski

Konspekt dla klasy II i III

Opracowała: mgr Edyta Grudzień

 Lekcja 7– 15 lutego

 Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Prepositions of place – przyimki miejsca.

 Cele główne:

  • Krótka powtórka materiału z ubiegłej lekcji;
  • Wprowadzenie i wyjaśnienie użycia przyimków miejsca;
  • Słownictwo i czasowniki związane z budowaniem zdań z przyimkami miejsca.

Cele szczegółowe – Uczeń: 

  • Rozumie i utrwalił materiał z ubiegłej lekcji;
  • Rozumiał zagadnienie przyimków miejsca;
  • Potrafi poprawnie użyć poznane przyimki miejsca w zdaniach i praktycznych ćwiczeniach;
  • Potrafi użyć wcześniej poznane słownictwo i czasowniki w praktycznych ćwiczeniach z przyimkami miejsca.

 

Dodaj komentarz