Język polski

Konspekt  dla klasy VII

Opracowała: mgr Agnieszka Drobek

Lekcja 15– 15 lutego

Nazwa bloku programowego: Język polski

Temat 1 i 2: Piszemy charakterystykę postaci.

Cele ogólne:

  • Rozwijanie kompetencji językowych.

Cele szczegółowe – Uczeń:

  • Czyta tekst I. Krasickiego pt: ,,Żona modna”;
  • Wymienia główne wydarzenia z tekstu;
  • Wskazuje 3 części tekstu i nadaje im tytuł;
  • Poznaje cechy satyry;
  • Dostrzega ukazany w utworze problem XVIII-wiecznego społeczeństwa;
  • Wymienia zalety i wady głównej bohaterki;
  • Zapoznaje się z budową i słownictwem przydatnym do stworzenia charakterystyki postaci;
  • Tworzy samodzielnie charakterystykę postaci literackich.

Dodaj komentarz