Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I

OPRACOWAŁA : mgr Magdalena Wiatr

LEKCJA  – 6 KWIETNIA 2024

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język angielski

Temat: Revision.

Cele główne:

  • Utrwalenie słownictwa i gramatyki;
  • Umacnianie wiary we własne siły i możliwości.

Cele szczegółowe, uczeń:

  • zna poznane słownictwo z obszarów tematycznych: animals, school, body, food;
  • buduje konstrukcję zdania: „I can…” oraz „I have got…” oraz jego przeczenia;
  • potrafi z rozsypanych wyrazów ułożyć zdania oraz poprawnie je zapisać;
  • uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi słowami;
  • łączy słowa z odpowiednimi obrazkami.

 

 

Leave a Reply