Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY II i III

OPRACOWAŁA : mgr Magdalena Wiatr

LEKCJA  – 6 KWIETNIA 2024

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język angielski

Temat: Revision.

Cele główne:

  • Utrwalenie słownictwa i gramatyki;
  • Umacnianie wiary we własne siły i możliwości.

Cele szczegółowe, uczeń:

  • potrafi powtórzyć poznane słownictwo z obszarów tematycznych: animals, school, body, food, places;
  • buduje konstrukcję zdania: „I can…” oraz „I like…” There is/are… oraz jego przeczenia;
  • rozumie opis w języku angielskim i tworzy do niego ilustrację;
  • potrafi zapisać słowami godzinę;
  • uzupełnia zdania odpowiednimi słowami;
  • poprawnie łączy słowa z ilustracjami;

 

 

 

Leave a Reply