Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja  7 – 1 grudnia

Nazwa bloku programowego:  Język polski. Kształcenie językowe

Temat: Ortografia

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego;
 • Kształcenie umiejętności poprawnego mówienia oraz pisania zgodnego z zasadami ortofonii oraz pisowni polskiej;
 • Rozwijanie umiejętności samodzielnego docierania do informacji, dokonywania ich selekcji, syntezy oraz wartościowania.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Zna zasady pisowni wyrazów z „rz” i „ż”;
 • Stosuje poznane zasady w praktyce;
 • Tworzy wyrazy pokrewne uzasadniające pisownię wyrazów z „rz” i „ż”;
 • Zapisuje poprawnie wyrazy z „rz” i „ż” niewymiennym;
 • Zna wyjątki od poznanych zasad ortograficznych.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Burza mózgów;
 • Zabawa w wyliczankę.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do klasy IV „Nowe słowa na start”, obrazki z przedmiotami, których nazwy zawierają „rz” i „ż”.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:  

Temat: Trudne słówka, czyli wyrazy z „rz” i „ż”

 1. Powitanie i sprawdzenie zadania domowego;
 2. Prezentacja infografiki ze str. 134-135 „rz”;
 3. Ćwiczenia praktyczne z zastosowaniem litery „rz”;
 4. Prezentacja infografiki ze str. 136-137 „ż”;
 5. Ćwiczenia praktyczne z zastosowaniem litery „ż”;
 6. Zadanie domowe z zeszytu ćwiczeń z zastosowaniem zasad ortografii poznanych na lekcji.

 

Leave a Reply