Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VIII

OPRACOWANIE: mgr Kornelia Linnsen

Lekcja  6 –  26 stycznia

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: I’m not feeling very well – talking about being ill.

Cele główne:

 • Uczeń zaznajamia się jak opisywać i mówić o chorobach i symptomach;
 • Uczeń poznaje nowe słownictwo związane z chorobami i dolegliwościami.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń zna słownictwo związane z chorobami, dolegliwościami oraz ich symptomami;
 • Uczeń potrafi wyrazić i opisać co mu dolega.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące.

Środki dydaktyczne:

Materiały przygotowane przez nauczyciela: kserokopie z podręcznika ‘Innovations – pre-intermediate’.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: I’m not feeling very well – talking about being ill.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat lekcji.
 3. Uczniowie wypełniają ćwiczenia oraz dyskutują jego wyniki.
 4. Uczniowie słuchają dialogi i omawiają je.
 5. Uczniowie wraz z nauczycielem prowadzą dyskusję na temat problematyki tematu.
 6. Uczniowie przygotowują się do ułożenia własnego dialogu.
 7. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

Leave a Reply