Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁA: mgr Kornelia Linnsen

Lekcja  10 – 26 stycznia

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Present Simple and Present Continuous.

Cele główne:

 • Uczeń poznaje główne różnice pomiędzy czasem teraźniejszym prostym a czasem teraźniejszym kontynuującym.
 • Uczeń poznaje określniki czasu charakterystyczne do danego czasu teraźniejszego i wie jak je używać poprawnie.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń potrafi odróżniać dwa czasy teraźniejsze oraz zna ich charakterystyczne określniki czasu;
 • Uczeń potrafi używać czasy teraźniejsze do opisywania czynności wykonywanych ogólnie oraz w chwili mówienia.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące.

Środki dydaktyczne:

Materiały: kserokopie ćwiczeń przygotowane przez nauczyciela.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:  

Temat: Present Simple and Present Continuous.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat lekcji, powtarza dotychczasowe wiadomości na temat czasów teraźniejszych oraz rozdaje karty pracy.
 3. Uczniowie wykonują zadania gramatyczne.
 4. Nauczyciel z uczniami podsumowuje wiadomości, w celu utrwalenia zdobytej na lekcji wiedzy.
 5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

Leave a Reply