Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VIII

OPRACOWANIE: mgr Kornelia Linnsen

Lekcja  8 –  23 marca

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Past Simple and Present Perfect – revision.

Cele główne:

 • Przypomnienie czasów przeszłych Past Simple oraz Present Perfect;
 • Zastosowanie czasów przeszłych w kontekście ze szczególnym naciskiem na różnice w sposobie ich użycia.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń zna różnice zastosowania czasów przeszłych;
 • Uczeń potrafi poprawnie stosować czasy przeszłe.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące.

Środki dydaktyczne:

Materiały przygotowane przez nauczyciela: kserokopie z podręcznika ‘Innovations – pre-intermediate’.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Past Simple and Present Perfect – revision.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat lekcji i rozdaje karty pracy.
 3. Uczniowie wypełniają ćwiczenia.
 4. Uczniowie wraz z nauczycielem omawiają ewentualne niejasności.
 5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

Leave a Reply