Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWANIE: mgr Kornelia Linnsen

Lekcja  15 – 11 maja

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: The story of Magnus.

Cele główne:

 • Poszerzanie wiedzy na temat legend na podstawie historyjki o Magnusie;
 • Rozwijanie świadomości różnic kulturowych i tradycji krajów.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń poszerza wiedzę na temat legend, kultury oraz tradycji innych krajów;
 • Uczeń zna i potrafi rozmawiać o legendzie o Magnusie, tradycjach opisanych w historyjce oraz tym samym przekazywać innym zdobytą wiedzę.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące.

Środki dydaktyczne:

Materiały: kserokopie z podręcznika ‘Friends’, CD.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: The story of Magnus.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat lekcji, rozdaje karty pracy.
 3. Uczniowie słuchają i czytają na temat historyjki o Magnusie.
 4. Uczniowie wykonują zadania, które mają na celu utrwalenie wiadomości.
 5. Uczniowie dyskutują w celu utrwalenia tematu.
 6. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

Dodaj komentarz