Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I- III
LEKCJA 5 – 21 LISTOPADA 

OPRACOWAŁA: mgr Edyta Stylo

LEKCJA 5 – 21 LISTOPADA 

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język angielski

Temat 1: SPORTS: WINTER SPORTS, SUMMER SPORTS, OTHER SPORTS: LEISURE TIME AND HOBBIES. Użycie czasu teraźniejszego. Budowanie zdań prostych i prostych pytań. Pytajniki What?, Who?, Where?, How?, How many?

What do you like to do? What sports do You want to do? Do You like skiing? How about football? Do You play football? Do You like it? Who is Your Trainer? Are You good at swimming? Describe various sports You know.

Cele główne:

  • Rozwijanie rozumienia wartości języka angielskiego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
  • Rozwijanie pojęć i rozumienia twórczego
  • Rozwijanie rozumienia tekstów czytanych
  • Zadawanie prostych pytań.
  • Odpowiadanie na pytania.

Cele szczegółowe: Uczeń:

  • Opisuje sytuację przedstawioną na obrazkach lub w czytance. Uczeń koloruje lub rysuje sytuację.
  • Prowadzi rozmowę na zadany temat; Posługuje się zdaniami prostymi w czasie teraźniejszym oraz odpowiada na proste pytania w zrozumiały dla pytającego sposób wyłącznie przy użyciu j. angielskiego.
  • Wie, o kim lub o czym mówimy lub co pokazujemy na obrazkach i potrafi to określić w prostych zdaniach lub słowach;
  • Potrafi wskazać właściwe nazwy przedmiotów lub postaci po angielsku
Homework: Write answers and draw 5 different drawings:

Leave a Reply