Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I, II i III
OPRACOWAŁA: mgr Edyta Stylo

LEKCJA 4- 29 października 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język angielski

Temat: Halloween – how and why do we celebrate it here in Norway?

Cele główne:

  • Zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;
  • Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
  • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Cele szczegółowe: uczeń:

  • Wie, co to jest Halloween i jego najważniejsze cechy (czyli amerykańsko-norweskie zwyczaje), również historia i tradycja
  • Rozumie dlaczego pragniemy – lub nie-pragniemy uczestniczyć w tym świecie przerażających duchów i innych fantazyjnych potworów kreowanych w Halloween dla dzieci na świecie
  • Rozpoznaje różne formy zwrotów związanych z różnymi przebierańcami;
  • Wskazuje elementy kompozycyjne i pisownię;
  • Gromadzi i porządkuje materiał do kartek- także je rysując;
  • Redaguje charakterystykę poprawną pod względem formy i treści.

ZADANIE DOMOWE:

Zrób samodzielnie rysunki kostiumów lub masek halloweenowych

Leave a Reply