Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VIII

OPRACOWAŁA: inż Bogdan Małysz

Lekcja  4 – 27 Październik

Nazwa bloku programowego: Fizyka

Temat: Ruch ciał, siła, zasady dynamiki i zachowania energii.

Cele główne:

 • Zrozumienie podstawowych wzorów dotyczących tematu;
 • Znajomość jednostek dotyczących pow. Wzorów;
 • Umiejętność przedstawienia wzorów w postaci wykresów.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń wie co znaczy że ruch jest jednostajny, jednostajnie przyspieszony i opóźniony;
 • Wie czym jest siła wypadkowa;
 • Rozumie skale temperatury Farenheita i Kelwina.

Metody:

 • Wykład;
 • Praca z podręcznikiem;
 • Praca własna.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik, zeszyt, karteczki z cyferkami 0-9

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Ruch ciał, siła, zasady dynamiki i zachowania energii.

 1. Przywitanie z uczniami,
 2. Wprowadzenie do tematu,
 3. Ćwiczenia utrwalające,
 4. Praca samodzielna uczniów – pobudzanie do logicznego myślenia.

Leave a Reply