Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁ: inż Bogdan Małysz

Lekcja  1 – 27 października

Nazwa bloku programowego: Matematyka

Temat: Powtórzenie i rozszerzenie tematów z klasy V.

Cele główne:

 • Kolejność wykonywania działań;
 • Potęgi;
 • Ułamki zwykłe.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń w działaniach wykonuje jako pierwsze działanie w nawiasach;
 • Następnie potęguje, mnoży, dzieli, dodaje i odejmuje;
 • Zamienia liczby mieszane na ułamki i odwrotnie;
 • Porównuje ułamki.

Metody:

 • Wykład;
 • Praca z podręcznikiem;
 • Praca własna.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik, zeszyt, karteczki z cyferkami 0-9

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Powtórzenie i rozszerzenie tematów z klasy V.

 1. Przywitanie z uczniami,
 2. Wprowadzenie do tematu,
 3. Ćwiczenia utrwalające,
 4. Praca samodzielna uczniów – pobudzanie do logicznego myślenia.

Leave a Reply