Konspekt

Lekcja 4- 27 października

Opracowała: mgr Anna Guzińska

Nazwa bloku programowego: Figury geometryczne

Temat: W zaczarowanej krainie figur.

Dziecko:

 • Przekazuje ruchem nastrój i treść piosenki.
 • Wyrabia sprawność grafomotoryczną.
 • Poznaje nazwy figur geometrycznych.
 • Wyodrębnia poznane kształty w najbliższym otoczeniu.
 • Układa obrazki z figur geometrycznych według wzoru.
 • Wskazuje położenie przedmiotów w przestrzeni z własnego punktu widzenia.
 • Aktywnie uczestniczy w uroczystości szkolnej.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie : Piosenka inscenizowana ruchem.
 • Ćwiczenia grafomotoryczne – odrysowywanie od szablonów figur geometrycznych.
 • Zabawa dydaktyczna pt. „ W zaczarowanej krainie figur” – poznanie nazw figur geometrycznych płaskich, wyodrębnianie poznanych kształtów w najbliższym otoczeniu,
 • „Figurowe obrazki” – praca plastyczna, komponowanie obrazka z wyciętych figur geometrycznych według wzoru.
 • Zabawa dydaktyczna pt. „Powiedz, gdzie…” – wskazywanie położenia przedmiotów w przestrzeni  z własnego punktu widzenia.
 • Występ z okazji Pasowania na Przedszkolaka.
 • Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.
 • Podsumowanie dnia , podziękowanie za wspólną zabawę.

Leave a Reply