Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁA: Sonia Tajduś

Lekcja  4 – 27 października

Nazwa bloku programowego: Edukacja wczesnoszkolna

Temat: Nauka hymnu szkolnego, Warzywa, Litera „U”

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z literą ‘’U’’;
 • Zapoznianie uczniów z warzywami.

Cele szczegółowe: uczeń;

 • Rozpoznaje literę ‘’U’’;
 • Potrafi napisać literę ‘’U, u’’;
 • Słucha tekstu ze zrozumieniem.

Metody:

 • Opowiadanie, pogadanka, wyjaśnianie;
 • Zabawy muzyczno-ruchowe, działania plastyczne;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy I „Elementarz odkrywców”, tablica szkolna, karty pracy

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Nauka hymnu szkolnego.

 1. Nauka hymnu szkolnego

II jednostka lekcyjna:

Temat:  Warzywa

 1. Rozpoznawanie warzyw;
 2. Czytamy tekst pt. ‘’Warzywa’’ z podręcznika„Elementarz odkrywców” str. 32 – 33;
 3. Rozwiązywanie ćwiczeń ze str. 29 w ćwiczeniach „Elementarz odkrywców”;
 4. Zabawa muzyczno-ruchowa do piosenki o warzywach.

III jednostka lekcyjna:

Temat: U jak ul

 1. Omawianie ilustracji z użyciem litery U oraz czytanie tekstu – podręcznik „Elementarz odkrywców” str. 56-57;
 2. Rozwiązywanie ćwiczeń ze str. 47-48 w ćwiczeniach „Elementarz odkrywców”;
 3. Czytanie przez nauczyciela fragmentu wiersza R. Grońskiego oraz własne wypowiedzi na jego temat (interpretacja).

Leave a Reply