Konspekt

Konspekt dla klasy VI

Opracował inż. Bogdan Małysz

Lekcja  7-  27 kwietnia

Nazwa bloku programowego : Matematyka

Temat : Przygotowanie do egzaminów klasyfikacyjnych. Obliczanie pola powierzchni i objętości brył, oraz przeliczanie jednostek

    Cele główne:

 • Znajomość i rozumienie wzorów
 • Poznanie cech charakterystycznych brył

 Cele szczegółowe : umiejętność:

 • Rozróżnienia brył odcinków i kątów
 • Obliczania pola powierzchni i objętości

Metody:

 • Wykład
 • Wyjaśnienie
 • Logicznego myślenia

Środki dydaktyczne

Podręcznik do matematyki do klasy 6 Matematyka z kluczem

Przebieg

I jednostka lekcyjna

 1. Zapoznanie uczniów z nazwami brył i ich cechami charakterystycznymi
 2. Wyjaśnienie wzorów na objętość i pola powierzchni brył
 3. Wykonywanie zadań tekstowych

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI

OPRACOWAŁA: inż Bogdan Małysz

Lekcja  6 – 09 Marzec

Nazwa bloku programowego: Matematyka

Temat: Matematyka i my

Cele główne:

 • Zapoznanie klasy z podstawowymi wzorami;
 • Wprowadzenie do korzystania z tabeli;
 • Umiejętność czytania diagramów.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń potrafi korzystać z podstawowych wzorów;
 • Umie przeczytać ze zrozumieniem diagram;
 • Wie jak pracować na tabeli.

 

Metody:

 • Pogadanka;
 • Wykład;
 • Ćwiczenia praktyczne

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do matematyki dla klasy VI, Podręcznik „Matematyka z kluczem”

I jednostka lekcyjna

Przebieg zajęć:

Temat: Matematyka i my

 1. Przywitanie z klasą.
 2. Wprowadzenie do tematu zajęć.
 3. Praca na konkretach – wyjaśnienie istoty wzorów.
 4. Wprowadzenie do korzystania z tabeli i diagramów.
 5. Ćwiczenia praktyczne.
 6. Pożegnanie z klasą.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI

OPRACOWAŁ : inż. Bogdan Małysz

LEKCJA  5 –  26 Stycznia

Nazwa bloku programowego : Matematyka

Temat  : Liczby dodatnie i ujemne

Cele główne:

 • Poznanie zasady działania osi liczbowej z liczbami dodatnimi i ujemnymi  dla liczb całkowitych i ułamków

Cele szczegółowe : Umiejętność

 • Porównywanie liczb przeciwnych, oraz ich odległość od zera na osi liczbowej

Metody:

 • Wykład
 • Wyjaśnienie

Środki dydaktyczne

Podręcznik do matematyki do klasy VI „Matematyka z kluczem”

Przebieg

I jednostka lekcyjna

Temat: Liczy dodatnie i ujemne

 • Przywitanie z uczniami
 • Wartość bezwzględna liczb
 • Dodawanie, mnożenie, dzielenie oraz odejmowanie liczb całkowitych

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁ: inż. Bogdan Małysz

Lekcja  3 –  12 Stycznia

Nazwa bloku programowego: Matematyka

Temat: Ułamki zwykłe i dziesiętne

Cele główne:

 • Działania na ułamkach

Cele szczegółowe – umiejętność  

 • Rozróżnienia ułamków zwykłych i dziesiętnych
 • Poznanie ułamków okresowych

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnienie;
 • Pogadanka
 • Twórczego myślenia

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do matematyki do klasy VI “Matematyka z kluczem”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat:  Działania na ułamkach

 • Przywitanie z uczniami, wprowadzenie do tematu zajęć.
 • Dzielenie ułamków
 • Dzielenie pisemne
 • Zaokrąglanie ułamków dziesiętnych
 • Ułamki okresowe

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁ: inż Bogdan Małysz

Lekcja 2 – 24 LISTOPADA

Nazwa bloku programowego: Matematyka

Temat: Oś liczbowa

Cele główne:

 • Tworzenie osi liczbowej w zeszycie wykorzystując kratkowane kartki;
 • Pisanie i czytanie dużych liczb wg. Wzoru SDJ;
 • Umiejętność podziału liczb na miliony i tysiące oraz S- setki, D – dziesiątki, J- jedności.

Cele  szczegółowe:

 • Uczeń potrafi zapisać słowami liczbę wielocyfrową;
 • Dodaje i odejmuje z pamięci – poziom A, B, C

Metody:

 • Wykład;
 • Twórczego myślenia

Środki dydaktyczne:

Podręcznik, zeszyt, karteczki z napisami od 0 do 10

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Liczby naturalne

 • Przywitanie z uczniami,
 • Wprowadzenie do tematu,
 • Ćwiczenia utrwalające
 • Praca samodzielna uczniów – pobudzanie do logicznego myślenia.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁ: inż Bogdan Małysz

Lekcja  1 – 27 października

Nazwa bloku programowego: Matematyka

Temat: Powtórzenie i rozszerzenie tematów z klasy V.

Cele główne:

 • Kolejność wykonywania działań;
 • Potęgi;
 • Ułamki zwykłe.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń w działaniach wykonuje jako pierwsze działanie w nawiasach;
 • Następnie potęguje, mnoży, dzieli, dodaje i odejmuje;
 • Zamienia liczby mieszane na ułamki i odwrotnie;
 • Porównuje ułamki.

Metody:

 • Wykład;
 • Praca z podręcznikiem;
 • Praca własna.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik, zeszyt, karteczki z cyferkami 0-9

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Powtórzenie i rozszerzenie tematów z klasy V.

 1. Przywitanie z uczniami,
 2. Wprowadzenie do tematu,
 3. Ćwiczenia utrwalające,
 4. Praca samodzielna uczniów – pobudzanie do logicznego myślenia.