Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁ: inż Bogdan Małysz

Lekcja 2 – 24 LISTOPADA

Nazwa bloku programowego: Matematyka

Temat: Oś liczbowa

Cele główne:

 • Tworzenie osi liczbowej w zeszycie wykorzystując kratkowane kartki;
 • Pisanie i czytanie dużych liczb wg. Wzoru SDJ;
 • Umiejętność podziału liczb na miliony i tysiące oraz S- setki, D – dziesiątki, J- jedności.

Cele  szczegółowe:

 • Uczeń potrafi zapisać słowami liczbę wielocyfrową;
 • Dodaje i odejmuje z pamięci – poziom A, B, C

Metody:

 • Wykład;
 • Twórczego myślenia

Środki dydaktyczne:

Podręcznik, zeszyt, karteczki z napisami od 0 do 10

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Liczby naturalne

 • Przywitanie z uczniami,
 • Wprowadzenie do tematu,
 • Ćwiczenia utrwalające
 • Praca samodzielna uczniów – pobudzanie do logicznego myślenia.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁ: inż Bogdan Małysz

Lekcja  4 – 27 października

Nazwa bloku programowego: Matematyka

Temat: Powtórzenie i rozszerzenie tematów z klasy V.

Cele główne:

 • Kolejność wykonywania działań;
 • Potęgi;
 • Ułamki zwykłe.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń w działaniach wykonuje jako pierwsze działanie w nawiasach;
 • Następnie potęguje, mnoży, dzieli, dodaje i odejmuje;
 • Zamienia liczby mieszane na ułamki i odwrotnie;
 • Porównuje ułamki.

Metody:

 • Wykład;
 • Praca z podręcznikiem;
 • Praca własna.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik, zeszyt, karteczki z cyferkami 0-9

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Powtórzenie i rozszerzenie tematów z klasy V.

 1. Przywitanie z uczniami,
 2. Wprowadzenie do tematu,
 3. Ćwiczenia utrwalające,
 4. Praca samodzielna uczniów – pobudzanie do logicznego myślenia.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VII

Lekcja  1 – 3 marca

Nazwa bloku programowego: Matematyka

Temat:  Rozwiązywanie zadań tekstowych

Cele główne:

 • przygotowanie do egzaminu zgodnie z wytycznymi Alfa i Omega