Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁ: inż Bogdan Małysz

Lekcja 2 – 24 LISTOPADA

Nazwa bloku programowego: Matematyka

Temat: Oś liczbowa

Cele główne:

 • Tworzenie osi liczbowej w zeszycie wykorzystując kratkowane kartki;
 • Pisanie i czytanie dużych liczb wg. Wzoru SDJ;
 • Umiejętność podziału liczb na miliony i tysiące oraz S- setki, D – dziesiątki, J- jedności.

Cele  szczegółowe:

 • Uczeń potrafi zapisać słowami liczbę wielocyfrową;
 • Dodaje i odejmuje z pamięci – poziom A, B, C

Metody:

 • Wykład;
 • Twórczego myślenia

Środki dydaktyczne:

Podręcznik, zeszyt, karteczki z napisami od 0 do 10

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Liczby naturalne

 • Przywitanie z uczniami,
 • Wprowadzenie do tematu,
 • Ćwiczenia utrwalające
 • Praca samodzielna uczniów – pobudzanie do logicznego myślenia.

 

 

Leave a Reply