Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁ: inż Bogdan Małysz

Lekcja 2 – 24 LISTOPADA

Nazwa bloku programowego: Matematyka

Temat: Potęgowanie

Cele główne:

  • Wprowadzenie terminów “potęga”, “podstawa potęgi”, “wykładnik potęgi”.

Cele  szczegółowe:

  • Uczeń utrwala wiedzę nt. Kolejności wykonywania działań;
  • Potrafi wskazać i napisać podstawowe cyfry rzymskie.

Metody:

  • Wykład;
  • Twórczego myślenia

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do matematyki dla klasy V „Matematyka z kluczem”.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Potęgowanie

  • Przywitanie z uczniami,
  • Wprowadzenie do tematu,
  • Ćwiczenia utrwalające
  • Praca samodzielna uczniów – pobudzanie do logicznego myślenia.

 

Leave a Reply