Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁ: inż. Bogdan Małysz

Lekcja  2 – 24 LISTOPADA

Nazwa bloku programowego: Matematyka

Temat: Zapisywanie i odczytywanie liczb S-D-J.

Cele główne:

 • Utrwalenie tabliczki mnożenia;
 • Zrozumienie zasady łączności mnożenia i dodawania.

Cele szczegółowe – uczeń:

 • Potrafi sprawnie odejmować i dodawać;
 • Utrwala metodę mnożenia i dzielenia „po kawałku”.

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnienie;
 • Praca własna.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do matematyki do klasy IV “Matematyka z kluczem” oraz karteczki z numerami 0-9

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat:Zapisywanie i odczytywanie liczb

 • Przywitanie z uczniami.
 • Wprowadzenie do tematu zajęć.
 • Ćwiczenia utrwalające, przypomnienie tabliczki mnożenia.
 • Przypomnienie zasad łączności dodawania i mnożenia.

II jednostka lekcyjna

 • Przypomnienie zasad tablicy dzielenia.
 • Wdrożenie do dzielenia z resztą.
 • Dzielenie i mnożenie metodą „po kawałku”.
 • Zadania z treścią.
 • Zakończenie zajęć, pożegnanie z klasą.

 

 

Leave a Reply