Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VIII

OPRACOWAŁ: inż. Bogdan Małysz

Lekcja  2 – 24 LISTOPADA

Nazwa bloku programowego: Fizyka

Temat: Elektrostatyka.

Cele główne:                      

 • Powtórzenie budowy atomu;
 • Przypomnienie rodzajów ładunków elektrycznych.

Cele szczegółowe – uczeń:

 • Potrafi wyjaśnić na czym polega przyciąganie i odpychanie się ciał;
 • Rozumie zasadę elektryzowania się;
 • Zna pojęcia „izolatorów” i „przewodników”.

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnienie;
 • Praca własna.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do fizyki dla kl. 8 „To jest fizyka”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Elektrostatyka

 • Przywitanie z uczniami.
 • Wprowadzenie do tematu zajęć.
 • Wykład nt. elektrostatyczności.
 • Ćwiczenia utrwalające.
 • Zakończenie zajęć.

 

 

Leave a Reply