Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja  5 – 24 listopada

Nazwa bloku programowego: Język polski. Kształcenie literackie

Temat: Rozumienie tekstu czytanego.

Cele główne:

 • Poszerzanie wiedzy o elementach składowych wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz ich funkcjach w strukturze tekstów;
 • Kształcenie umiejętności czytania i rozumienia tekstów kultury przy wykorzystaniu zdobytej wiedzy o literaturze, teatrze, filmie, mediach;
 • Zachęcanie do czytania i świadomego odbioru innych tekstów kultury.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Potrafi przeczytać tekst kultury ze zrozumieniem;
 • Umie odpowiedzieć na pytania do tekstu;
 • Potrafi odróżnić stwierdzenia prawdziwe od fałszywych;
 • Wie, jak napisać list oficjalny.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Mapa mentalna;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego do klasy VI „Słowa na start”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Czytamy ze zrozumieniem

 1. Powitanie i sprawdzenie pracy domowej;
 2. Powtórzenie wiadomości – pisownia wyrazów z przeczeniem „nie” ;
 3. Głośne przeczytanie tekstu „Czytajmy dzieciom” s. 62.

KONSPEKT DO KLASY VI

OPRACOWAŁA : mgr Izabela Bielińska

Lekcja 5- 24 listopada

Nazwa bloku programowego: Dary jesieni

Temat : Park i las jesienią

Cele główne :

 • Omawianie ilustracji i zdjęć
 • Zapoznanie się charakterystycznymi zmianami zachodzącymi w przyrodzie w zależności od pory roku
 • Rozwijanie inwencji twórczej
 • Kształcenie umiejętności dobierania barw jesiennych

Cele szczegółowe :

 • Rozpoznanie jesiennej pory roku
 • Umiejętność wyboru ilustracji prezentującej zwiastuny jesieni
 • Rozpoznawanie liści drzew jesiennych

Metody pracy:

 • Słowne : pogadanka
 • Działań praktycznych: nauka piosenki jesiennej
 • Oglądowa : pokaz żywych darów jesieni
 • Twórcza – pytania problemowe stawiane uczniom
 • Mapa mentalna- dobieranie skojarzeń wokół hasła „Jesień w pełni”

Środki dydaktyczne:

ilustracje pór roku, liści i ich owoców, liście, żołędzie, kasztany, tekst wiersza Ewy Szerburg Zarembiny „Jesienne liście,  płyta CD odgłosy jesieni, piosenka pt ” Pani Jesień”

Przebieg lekcji :

II jednostka lekcyjna. Scenariusz został przygotowany na potrzeby Erasmus + w ramach współpracy międzynarodowej

WSTĘP

Indywidualne wypowiedzi na temat pory roku jaką  jest jesień ? Cechy charakterystyczne oraz dary jesieni.

 1. Refleksje uczniów na temat przyniesionych liści drzew i ich owoców. Zadaniem uczniów jest odpowiednie dopasowanie owocu do drzewa.
 2. Dobieranie skojarzeń wokół hasła pt ” Jesień w pełni”
 3. Interpretacja wiesza Ewy Szelburg Zarembiny ” Jesienne liście”
 4. Odgłosy jesieni. Uczniowie słuchają dźwięków z płyty. Ich zadaniem jest odgadnięcie czyj to dźwięk ?
 5. Nauka piosenki jesiennej pt ” Pani Jesień”

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply