Konspekt

Konspekt dla klasy VI

Opracował inż. Bogdan Małysz

Lekcja  7-  27 kwietnia

Nazwa bloku programowego : Matematyka

Temat : Przygotowanie do egzaminów klasyfikacyjnych. Obliczanie pola powierzchni i objętości brył, oraz przeliczanie jednostek

    Cele główne:

  • Znajomość i rozumienie wzorów
  • Poznanie cech charakterystycznych brył

 Cele szczegółowe : umiejętność:

  • Rozróżnienia brył odcinków i kątów
  • Obliczania pola powierzchni i objętości

Metody:

  • Wykład
  • Wyjaśnienie
  • Logicznego myślenia

Środki dydaktyczne

Podręcznik do matematyki do klasy 6 Matematyka z kluczem

Przebieg

I jednostka lekcyjna

  1. Zapoznanie uczniów z nazwami brył i ich cechami charakterystycznymi
  2. Wyjaśnienie wzorów na objętość i pola powierzchni brył
  3. Wykonywanie zadań tekstowych

Leave a Reply