Konspekt

Konspekt dla klasy V

OPRACOWAŁ :  inż. Bogdan Małysz

Lekcja 6-27 kwietnia

Nazwa bloku programowego : Matematyka

Temat : Przygotowanie do egzaminów klasyfikacyjnych. Ułamki zwykłe, rodzaje kątów

Cele główne :

  • Umiejętność działania na ułamkach
  • Poznanie kątów

Cele szczegółowe  umiejętność

  • Dodawania i odejmowania ułamków o tych samych i rożnych mianownikach
  • Rozpoznawania kątów na ilustracjach

Metody:

  • Wykład
  • Pogadanka
  • Wyjaśnianie na przykładach

Środki dydaktyczne

Podręcznik do matematyki do klasy V “Matematyka z kluczem”, ćwiczenia – opracowania własne 

Przebieg

I jednostka lekcyjna

Przebieg zajęć

  1. Mnożenie i dzielenie ułamków przez liczby naturalne
  2. Skracanie ułamków
  3. Rodzaje kątów – zadania

Leave a Reply