Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI

OPRACOWAŁ : inż. Bogdan Małysz

LEKCJA  5 –  26 Stycznia

Nazwa bloku programowego : Matematyka

Temat  : Liczby dodatnie i ujemne

Cele główne:

  • Poznanie zasady działania osi liczbowej z liczbami dodatnimi i ujemnymi  dla liczb całkowitych i ułamków

Cele szczegółowe : Umiejętność

  • Porównywanie liczb przeciwnych, oraz ich odległość od zera na osi liczbowej

Metody:

  • Wykład
  • Wyjaśnienie

Środki dydaktyczne

Podręcznik do matematyki do klasy VI „Matematyka z kluczem”

Przebieg

I jednostka lekcyjna

Temat: Liczy dodatnie i ujemne

  • Przywitanie z uczniami
  • Wartość bezwzględna liczb
  • Dodawanie, mnożenie, dzielenie oraz odejmowanie liczb całkowitych

Leave a Reply