Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁA: mgr  Monika Monsen

Lekcja  10 – 26 stycznia

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Układ krwionośny, Układ oddechowy

Cele główne:

 • Uczeń zna budowę oraz zasadę działania układu krwionośnego;
 • Poznanie układu oddechowego u człowieka oraz czynników mających wpływ na prawidłowe funkcjonowanie tego układu.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna budowę układu krwionośnego;
 • Określa funkcje poszczególnych elementów układu krwionośnego;
 • Opisuje zasadę działania serca;
 • Wymienia zagrożenia prawidłowości funkcjonowania układu krwionośnego;
 • Opisuje elementy diety wpływającej korzystnie na funkcjonowanie poznanego układu;
 • Zna budowę układu oddechowego;
 • Opisuje proces wymiany gazowej w układzie oddechowym;
 • Określa zagrożenia prawidłowości funkcjonowania układu oddechowego.

Metody:

 • Wykład;
 • Pogadanka;
 • Dyskusja;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

 • Podręcznik do klasy IV „Tajemnice przyrody”, tablica

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Układ krwionośny

 • Opisanie oraz wskazanie umiejscowienia poszczególnych elementów układu krwionośnego na rysunku poglądowym;
 • Omówienie funkcji serca, tętnic, żył oraz naczyń włosowatych;
 • Omówienie zależności: temperatura ciała a funkcjonowanie układu krwionośnego;
 • Zapoznanie z czynnikami obniżającymi prawidłowe funkcjonowanie poznanego układu;
 • Wspólne wnioski na temat diety poprawiającej funkcjonowanie układu krwionośnego.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Układ oddechowy

 • Opisanie oraz wskazanie umiejscowienia poszczególnych elementów układu oddechowego na rysunku poglądowym;
 • Omówienie funkcji płuc;
 • Omówienie procesu wymiany gazowej w układzie oddechowym;
 • Zapoznanie z czynnikami obniżającymi prawidłowe funkcjonowanie układu oddechowego.

Leave a Reply