Konspekt

KONSPEKT  DLA  KLASY V

OPRACOWAŁ  inż Bogdan Małysz

Lekcja 5  – 26 Stycznia

Nazwa bloku programowego:  Matematyka

Temat:  Ułamki zwykłe

Cele główne:

  • Umiejętność działań na ułamkach

Cele szczegółowe:

  • Umiejętność dodawania i odejmowania ułamków o tych samych i rożnych mianownikach

Metody :

  • Wykład
  • Pogadanka
  • Wyjaśnianie na przykładach

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do matematyki do klasy V „Matematyka z kluczem”, ilustracje ułamków.

Przebieg

I jednostka lekcyjna

Temat :  Ułamki zwykłe

  • Przywitanie z uczniami
  • Mnożenie i dzielenie ułamków przez liczby naturalne,
  • Skracanie ułamków

Leave a Reply