Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁ: inż Bogdan Małysz

Lekcja  1 – 27 października

Nazwa bloku programowego: Matematyka

Temat: Liczby naturalne.

Cele główne:

 • Mnożenie i dzielenie „po kawałku” przy pomocy dodawania i odejmowania;
 • Potęgowanie.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń utrwala zdobytą wiedzę poprzez zmianę kolejności liczb;
 • Mnoży i dzieli liczby mające na końcu zero;
 • Zapisuje iloczyn tych samych liczb w postaci potęgi i odwrotnie.

Metody:

 • Wykład;
 • Praca z podręcznikiem;
 • Praca własna.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik, zeszyt, karteczki z cyferkami 0-9

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Liczby naturalne

 1. Przywitanie z uczniami,
 2. Wprowadzenie do tematu,
 3. Ćwiczenia utrwalające
 4. Praca samodzielna uczniów – pobudzanie do logicznego myślenia.

Leave a Reply