Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VIII

OPRACOWAŁ: inż. Bogdan Małysz

Lekcja  5 –  27 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Fizyka

Temat : Napięcie, natężenie i opór przewodników prądu elektrycznego

Cele główne:

  • Umiejętność rozróżnienia napięcie i natężenia

Cele szczegółowe 

  • Umiejętność zastosowania wzorów w zadaniach oraz ich przekształcania

Metody:

  • Wykład;
  • Wyjaśnienie na przykładach
  • Pogadanka
  • Twórczego myślenia

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do fizyki  do klasy VIII “ To jest fizyka”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat:  Napięcie, natężenia i opór

  • Przywitanie z uczniami, wprowadzenie do tematu zajęć.
  • Poznanie narzędzi do pomiaru natężenia i napięcia oraz oporu
  • Poznanie jednostek oraz ich zastosowanie
  • Wykonywanie zadań z treścią

 

Leave a Reply