Konspekt

 

KONSPEKT DLA KLASY III

OPRACOWAŁA: mgr Małgorzata Pamuła

Lekcja 16 – 27 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Na planie filmowym, Projekt „Ptasie Radio”,  Zaułek słówek – “nie” z czasownikami, Wielkanocne inspiracje

Cele główne:

 • Utrwalenie zasad pisowni czasowników z przeczeniem „nie”;
 • Wprowadzenie pojęć: reżyser, aktor, fotoreportaż, scenograf, scenografia, rekwizyt;
 • Zapoznanie z postacią Juliana Tuwima;
 • Doskonalenie motoryki małej;
 • Budzenie wrażliwości na ważne święta w Polsce;
 • Emocjonalne wiązanie uczniów z tradycjami polskimi;
 • Budowanie umiejętności współpracy w grupie.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna zasady pisowni czasowników z przeczeniem „nie”;
 • Wie, kim jest Julian Tuwim;
 • Wie, czym jest: reżyser, aktor, fotoreportaż, scenograf, scenografia, rekwizyt;
 • Potrafi dokonywać racjonalnych wyborów materiałów;
 • Tworzy samodzielne kompozycje;
 • Współpracuje z kolegami;
 • Uświadamia sobie wagę i istotę tradycji.

Metody:

 • Opowiadanie;
 • Wykład;
 • Pogadanka;
 • Zagadki rysunkowe;
 • Mapa mentalna;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy III „Nasza Szkoła” cz. 3a, Ćwiczenia do klasy III „Nasze Ćwiczenia” cz.3, wklejka do zeszytu, karty z symbolami Wielkanocy, mazaki/kredki/farby, klej na gorąco, kolorowe sznurki i wstążki, gotowe wzory na papierze do przerysowania, kawałki tkaniny

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Na planie filmowym

 1. Omówienie słownictwa: reżyser, aktor, fotoreportaż, scenograf, scenografia, rekwizyt.
 2. Wykonanie zadań z zeszytu ćwiczeń.
 3. Omówienie pracy domowej.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Projekt „Ptasie Radio”

 1. Zapoznanie uczniów z postacią Juliana Tuwima.
 2. Czytanka pt. „Projekt Ptasie Radio”.
 3. Wykonanie zadań z zeszytu ćwiczeń.
 4. Omówienie zadania domowego.

III jednostka lekcyjna: 

Temat: Zaułek słówek – “nie” z czasownikami

 1. Zapoznanie z zasadą pisowni czasowników z przeczeniem “nie”.
 2. Czytanka z podręcznika.
 3. Wykonanie zadań w zeszycie ćwiczeń.
 4. Omówienie zadania domowego.
 5. Rozdanie uczniom wklejek.

IV jednostka lekcyjna: 

Temat: Wielkanocne inspiracje

 1. Zapoznanie z Wielkanocnymi tradycjami.
 2. Wykonanie ozdobnych serwetek z dostępnych materiałów.
 3. Omówienie wykonanych prac.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply