Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja 13 – 27 kwietnia 

Nazwa bloku programowego:  Język polski. Kształcenie językowe

Temat: Części zdania: podmiot i orzeczenie

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi;
 • Rozwijanie wiedzy o elementach składowych wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz ich funkcjach w strukturze tekstów i w komunikowaniu się.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Umie stopniować przymiotniki;
 • Wyróżnia podmiot i orzeczenie jako części zdania;
 • Umie wskazać podmiot i orzeczenie w wypowiedzeniu;
 • Odróżnia zdania od równoważników zdań;
 • Przekształca zdanie pojedyncze w równoważnik zdania i odwrotnie.

Metody:

 • Wyjaśnienie;
 • Ćwiczenia praktyczne;
 • Rozsypanka wyrazowa.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń „Nowe słowa na start” do klasy IV, materiały pomocnicze do lekcji (karteczki z wyrazami, tabelka)

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:   

Temat: Co to jest zdanie i jak rozpoznać orzeczenie i podmiot?

 1. Powitanie.
 2. Sprawdzenie zadania domowego.
 3. Stopniowanie przymiotników – ćwiczenia.
 4. Omówienie nowych wiadomości: zdanie, równoważnik zdania, podmiot i orzeczenie.
 5. Rozwiązywanie zadań z zeszytu ćwiczeń.
 6. Zadanie domowe: ćw. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 s. 40-42 oraz ćw. 1, 4, 6 s. 45-46.

Leave a Reply