Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VII

OPRACOWAŁA:  mgr Monika Monsen

Lekcja  7 – 17 lutego

Nazwa bloku programowego: Fizyka z elementami chemii

Temat: Prawo Pascala.. Izotopy.

Cele główne:

 • charakterystyka Prawa Pascala.
 • charakterystyka izotopów.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • opisuje pojęcie Prawa Pascala,
 • opisuje zjawisko ciśnienia w odniesieniu do wysokości naczycia wypełnionego cieczą,
 • wyjaśnia zastosowanie Prawa Pascala,
 • opisuje termin- Izotop,
 • wymienia rodzaje izotopów,
 • wymienia zastosowania izotopów w technologii.

Metody:

 • praca z podręcznikiem
 • pogadanka
 • wykład
 • ćwiczenia

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy VII z fizyki i chemii „To jest fizyka” oraz ”Chemia Nowej Ery”, tablica szkolna

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Prawo Pascala.. Izotopy.

 1. Opis Prawa Pascala na podstawie zjawiska zachodzącego w nieszczelnym naczyniu pionowym podczas wypływu cieczy,
 2. Zastosowanie Prawa Pascala,
 3. Charakterystyka izotopów oraz ich rodzajów,
 4. Zastosowanie izotopów w technologii.

 

 

 

Leave a Reply