Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY

OPRACOWAŁA: Małgorzata Hrapkowicz

Lekcja  11 – 17 luty

Nazwa bloku programowego: W drodze do sukcesu.

Cele główne:

 • rozwijanie zdrowej rywalizacji;
 • kształtowanie pożądanych zachowań i postaw u dzieci;
 • doskonalenie umiejętności przeliczania;
 • kształtowanie umiejętności spostrzegania niepasujących elementów;
 • kształtowanie prawidłowej postawy wobec wartości książki;
 • zapoznanie z wyglądem graficznym liczby 9;
 • doskonalenie umiejętności porównywania zbiorów, stosując określenia „mniej” i „więcej;
 • doskonalenie sprawności manualnej podczas wycinania figur geometrycznych.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • zna zasady zdrowej rywalizacji;
 • potrafi policzyćilość oczek na kostce;
 • potrafi nazwać zbiory i wyeliminować nie pasujący w nich element;
 • potrafi pokolorować obrazek według podanego kodu kolorystycznego;
 • wie jakie są etapy powstawania książki;
 • zna zasady właściwego korzystania z książek i rozumie konieczność szanowania ich;
 • zna graficzny obraz liczby 9;
 • potrafi określić ilość „mniej” lub „więcej”;
 • wie jak wyglądają figury geometryczne.

Metody:

 • podające: pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • aktywizująca: burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Zeszyt ćw. część 3, kredki, nożyczki, kostka do gry,pomoce dydaktyczne,

I jednostka lekcyjna: 

Temat: W wytrwałości siła.

 1. Pogadanka na temat zdrowej rywalizacji.
 2. „Wyścig żółwia i zająca” – rozgrywanie gry ściganki.
 3. „Co tu nie pasuje” – ćwiczenie w klasyfikowaniu z wykorzystaniem karty pracy.
 4. „W drodze do gwiazd” – kolorowanie obrazka wg. Kodu.

II jednostka lekcyjna:

Temat: Tajemnice powstawania książki.

 1. „Jak powstaje książka?” – układanie i omawianie historyjki obrazkowej.
 2. „Znamy książki” – pokaz i rozmowa kierowana.
 3. „Książki pełne bajek” – ćwiczenie na karcie pracy.
 4. „Z jakiej jestem bajki?”- zabawa dramowa.
 5. „Projektujemy okładkę książki” – praca plastyczno – techniczna.

III jednostka lekcyjna:

TematZajęcia na wolnym powietrzu

 1. Gry i zabawy.

IV jednostka lekcyjna:

 1. „Wesołe zabawy z dziewiątką” – wykonanie ćwiczenia na karcie pracy.
 2. „Mniej więcej czy tyle samo?” –ćwiczenia matematyczne.
 3. „Figury geometryczne. – wycinanie figur geometrycznych.
 4. Zabawy z figurami geometrycznymi – Co powstanie gdy je połączymy?

 

Leave a Reply