Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VII

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  5 – 13 stycznia

Nazwa bloku programowego: Fizyka z elementami chemii

Temat:  Składniki materii. Ciśnienie.

Cele główne:

 • uczeń opisuje atomy i cząteczki;
 • uczeń opisuje zjawisko cisnienia i oblicza jego wartość.

Cele szczegółowe:

 • uczeń opisuje zjawisko dyfuzji;
 • uczeń określa rozmiar i masę atomu;
 • uczeń wykazuje znajomośc jednostki masy atomu;
 • uczeń opisuje termin „ciśnienie”;
 • uczeń zna wzór na obliczanie ciśnienia;
 • uczeń opisuje zależność między zmianą powierzchni a wartością ciśnienia.

Metody:

 • praca z podręcznikiem;
 • pogadanka;
 • wykład;
 • ćwiczenia uczniowskie.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy VII z fizyki i chemii „To jest Fizyka” oraz „Chemia Nowej Ery”, tablica szkolna.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat  :  Składniki materii. Ciśnienie.

 • Budowa materii.
 • Dyfuzja, prędkośc dyfuzji w zależności od stanu skupienia.
 • Założenia teorii atomistyczno- cząsteczkowej wg Johna Daltona.
 • Rozmiar, masa i jednostka masy atomów.
 • Termin „ciśnienie” oraz wzór na obliczanie cisnienia.
 • Wpływ zmiany powierzchni ciała na wartośc ciśnienia.

 

Leave a Reply