Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VII

OPRACOWAŁA:  mgr Monika Monsen

Lekcja  5 – 13 stycznia

Nazwa bloku programowegoGeografia

Temat:  Ochrona środowiska przyrodniczego (podsumowanie) . Europa- mapa polityczna i podział administracyjny Polski.

Cele główne:

 • zapoznanie uczniów z formami i celowością ochrony przyrody;
 • zapoznanie uczniów z podziałem administracyjnym Polski.

Cele szczegółowe:

 • uczeń określa formy ochrony przyrody oraz wskazuje ich umiejscowienie na mapie Polski;
 • uczeń wymienia i wskazuje na mapie Europy państwa sąsiadujące z Polską;
 • uczeń opisuje podział administracyjny Polski;
 • uczeń opisuje trójstopniowy podział administracyjny Polski.

Metody:

 • praca z podręcznikiem;
 • praca z kartami pracy;
 • pogadanka;
 • wykład.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy VII „Planeta nowa”, tablica szkolna, mapa.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat  Ochrona środowiska przyrodniczego (podsumowanie). Europa- mapa polityczna i podział administracyjny Polski.

 • Opisanie form ochrony przyrody w Polsce.
 • Mapa polityczna Europy z naciskiem na umiejscowienie Polski wraz z państwami sąsiadującymi.
 • Zapoznanie ze zmianami terytorialnymi państw po ich rozpadzie lub połączeniu (ZSRR, Jugosławia, NRD+RFN).
 • Zapoznanie z podziałem administracyjnym Polski.
 • Zapoznanie z trójstopniowym podziałem administracyjnym Polski.

 

Leave a Reply