Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁA: mgr  Monika Monsen

Lekcja  8 – 13 stycznia

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Układ krwionośny.

Cele główne:

 • uczeń poznaje budowę oraz zasadę działania układu krwionośnego.

Cele szczegółowe:

 • uczeń zna budowę układu krwionośnego;
 • uczeń określa funkcje poszczególnych elementów układu krwionośnego;
 • uczeń opisuje zasadę działania serca;
 • uczeń wymienia zagrożenia prawidłowości funkcjonowania układu krwionośnego;
 • uczeń wymienia elementy diety wpływającej korzystnie na funkcjonowanie układu krwionośnego.

Metody:

 • wykład;
 • pogadanka;
 • dyskusja;
 • praca z podręcznikiem.

Środki dydaktyczne:

 • Podręcznik do klasy IV „Tajemnice przyrody”, tablica, karty pracy.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat  :  Układ krwionośny.

 • Opis oraz wskazanie umiejscowienia poszczególnych elementów układu krwionośnego na rysunku poglądowym.
 • Omówienie funkcji serca, tętnic, żył oraz naczyń włosowatych.
 • Omównienie zależności: temperatura ciała a funkcjonowanie układu krwionośnego.
 • Zapoznanie z czynnikami obniżającymi prawidłowe funkcjonowanie układu krwionośnego.
 • Wspólne wnioski na temat diety poprawiającej funkcjonowanie układu krwionośnego.

 

Leave a Reply