Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY V
OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja 8 – 13 stycznia

Nazwa bloku programowego: Przyroda
Temat: Krajobraz Nizin Środkowopolskich

Cele główne:

 • uczeń charakteryzuje Nizinę Środkowopolską (w tym Niziny Mazowieckie).

Cele szczegółowe:

 • uczeń wskazuje położenie pasa Niziny Środkowopolskiej na mapie;
 • uczeń podaje cechy określające pojęcie „nizina”,
 • uczeń charakteryzuje krajobraz nizinny

Metody:

 • wykład;
 • pogadanka;
 • praca z książką;
 • praca z mapą;

Środki dydaktyczne:
Podręcznik i ćwiczenia do klasy V „Tajemnice przyrody”, tablica.

Przebieg:
I jednostka lekcyjna: 
Temat : Krajobraz Nizin Środkowopolskich.

 • Wskazanie na mapie pasa Nizin Środkowopolskich, w tym Mazowieckich;
 • Rozmowa na temat pojęć: „nizina”, „równina”, „wysoczyzna” i „kotlina” ;
 • Charakterystyka krajobrazu nizinnego;

 

 

 

Leave a Reply