Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VII

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  6 – 20 stycznia

Nazwa bloku programowego: Fizyka z elementami chemii

Temat: Ciśnienie hydrostatyczne. Budowa atomu- nukleony i elektrony.

Cele główne:

 • wytłumaczenie pojęcia ciśnienia hydrostatycznego
 • opis budowy atomu- nukleon i elektron

Cele szczegółowe: uczeń:

 • opisuje pojęcie ciśnienia hydrostatycznego
 • opisuje zjawisko zachodzące w naczyniach połączonych
 • oblicza ciśnienie cieczy
 • opisuje terminy- nukleon i elektron
 • wyjaśnia czym są powłoki elektronowe
 • wyjaśnia co to jest rdzeń atomowy

Metody:

 • Praca z podręcznikiem
 • Pogadanka
 • Wykład
 • Ćwiczenia

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy VII z fizyki i chemii „To jest fizyka” oraz ”Chemia Nowej Ery”, tablica szkolna

Przebieg:

I jednostka lekcyjna

Temat: Ciśnienie hydrostatyczne. Budowa atomu- nukleony i elektrony.

 1. Ciśnienie hydrostatyczne
 2. Naczynia połączone i zjawiska w nich zachodzące
 3. Obliczanie ciśnienia cieczy
 4. Nukleony i elektrony
 5. Rdzeń atomowy
 6. Powłoka elektronowa oraz walencyjna

 

 

 

Leave a Reply