Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VII

OPRACOWAŁA:  mgr Monika Monsen

Lekcja  4 – 20 stycznia

Nazwa bloku programowego: Biologia

Temat: Podsumowanie pierwszego semestru. Powtórka komórkowej budowy organizmów. Komórka zwierzęca i roślinna.

Cele główne:

  • podsumowanie wiadomości z zakresu budowy organizmów
  • komórka zwierzęca i roślinna- powtórka, sprawdzenie wiadomości

Cele szczegółowe: uczeń:

  • potrafi opisać komórkową budowę organizmów- powtórka przed sprawdzianem
  • potrafi wskazać różnice między komórka zwierzęcą a roślinną- powtórka przed sprawdzianem

Metody:

  • pogadanka
  • sprawdzian z zakresu budowy komórkowej

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do biologii dla klasy VII, ilustracje

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Podsumowanie pierwszego semestru. Powtórka komórkowej budowy organizmów. Komórka zwierzęca i roślinna.

  1. Omówienie budowy komórkowej organizmów- powtórka przed sprawdzianem
  2. Różnice między budowa komórki zwierzęcej a roslinnej- powtórka przed sprawdzianem

 

 

 

Leave a Reply