Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VII

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  6 – 20 stycznia

Nazwa bloku programowego: Geografia

Temat: Ludność Europy i Polski

Cele główne:

 • zapoznanie uczniów ze statystyką liczby ludności w Europie oraz w Polsce
 • omówienie procesu oraz czynników wpływających na zmiany przyrostu naturalnego
 • omówienie przyrostu naturalnego w Europie

Cele szczegółowe: uczeń:

 • potrafi opisać wykres liczby ludności na układzie współrzędnym
 • potrafi porównać i opisac różnice liczby ludności w Europie i w Polsce
 • potrafi opisać czynniki mające wpływ na przyrost naturalny oraz spadek liczby urodzeń

Metody:

 • praca z podręcznikiem
 • pogadanka
 • wykład

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy VII „Planeta Nowa”, tablica szkolna, mapa

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Ludność Europy i Polski

 1. Omówienie wykresów liczby ludności w Europie i w Polsce na układzie współrzędnych
 2. Omówienie czynników wpływających na zmiany liczby urodzeń
 3. Obliczanie współczynnika przyrostu naturalnego
 4. Omówienie przyrostu naturalnego w Europie

 

:

Leave a Reply